Jak założyć rachunek maklerski dla klubu inwestora?

cze 29, 2021 | Blog

Rzecz wydawałoby się nadzwyczaj prosta: zakładam klub inwestora, a później rachunek maklerski dla niego! Jeśli na świecie, tj. w USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech, z sukcesem funkcjonuje co najmniej kilkadziesiąt tysięcy klubów inwestycyjnych, to dlaczego w Polsce miałoby się nie udać?

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi w art. 124 obwieszcza wszem i wobec, że osoby fizyczne mogą zakładać kluby inwestorów. Jednakże w praktyce nie jest to już takie oczywiste. Po pierwsze, nie jest to takie jasne, jak naliczać i rozliczać podatki związane z działalnością klubu (czekam na indywidualną interpretację podatkową w tej sprawie). Po drugie, założenie rachunku maklerskiego dla klubu nie jest takie proste, jak w USA, Francji i Niemczech.

Zatem dzisiaj garść technicznych informacji, jak to zrobić, aby mimo wszystko założyć rachunek w domu/biurze maklerskim służący do obsługi portfela inwestycyjnego tworzonego przez klubu inwestora.

Moje zapytanie do domów maklerskich o rachunek dla klubu inwestora

W czerwcu br. wystąpiłem do kilkunastu domów maklerskich z e-mailowym zapytaniem o możliwość otworzenie wspólnego rachunku brokerskiego dla klubu inwestorów. Formułując pytania zdawałem sobie sprawę, że taki rachunek może być nieco bardziej kłopotliwy dla biura lub domu maklerskiego, niż rachunek indywidualny, ze względu na prawo podatkowe i konieczność sporządzania deklaracji PIT-8C. Mimo to miałem nadzieję, że choć kilka domów maklerskich za dodatkową opłatą podejmie się obsługi wspólnych rachunków maklerskich.

Dotychczas otrzymałem odpowiedzi, które w sumie mają jeden wspólny mianownik: Biura maklerskie lub domy maklerskie nie prowadzą „typowych” rachunków dla wspólnot inwestorów zrzeszonych w klubach inwestycyjnych. Czy zatem w ogóle da się w Polsce założyć klub inwestora, skoro maklerzy nie chcą obsługiwać rachunków służących wspólnemu inwestowaniu w papiery wartościowe na rynku regulowanym?

Klub inwestycyjny musi mieć imienny rachunek maklerski założony na powiernika

Miałem to szczęście lub intuicję, że zakładając mój klub inwestycyjny przyjąłem model „na powiernika”. Zatem mój klub inwestycyjny funkcjonuje jako „Klub Inwestycyjny Lesław Niemczyk i Wspólnicy”. Pełnię w tym klubie funkcję skarbnika i powiernika. Zatem i rachunek maklerski jest prowadzony na moje nazwisko, a nie na “wspólnotę” zrzeszoną w klubie.

W ten sposób przejąłem od domu maklerskiego na siebie obowiązki rozliczenia podatku dochodowego od zysków kapitałowych. Także deklaracja PIT-8C wystawiana jest imiennie na mnie. Oczywiste jest jednak również, że nie wszystkie podatki powinny ostatecznie obciążać mnie, bo przecież inwestuję wspólnie z innymi wspólnikami. Jakie wnioski praktyczne z tego płyną?

Jeśli chciałbyś założyć klub inwestora, to w zasadzie chyba nie masz innego wyjścia, jak tylko postąpić tak samo, jak ja, wybierając model “na powiernika”. Nb. w ten sposób działają m.in. kluby inwestorów w Wielkiej Brytanii, o czym możesz przeczytać tutaj.

Kluczowa rola skarbnika i powiernika klubu inwestora

Członkowie klubu inwestora muszą wybrać jedną osobę, której ufają i powierzyć jej funkcję skarbnika i powiernika papierów wartościowych. Oczywiście musi być to taka osoba, które nie będzie chciała wystąpić z klubu po kilku miesiącach, ale trwale zaangażowana w jego tworzenie i działalność inwestycyjną.

Tylko wówczas założycie rachunek maklerski służący do wspólnego inwestowania. Od strony formalno-prawnej będzie on założony na inwestora indywidualnego. Oczywiście w umowie klubu, o której piszę tutaj, trzeba precyzyjnie wskazać prawa majątkowe, które przypadają na poszczególnych inwestorów uczestniczących w klubie. Wspólnicy także będą musieli się proporcjonalnie „podzielić” podatkami na koniec roku.

Analogia do wspólnego inwestowania w nieruchomości

Choć na pierwszy rzut oka powyższe rozwiązanie wydaje się nienajlepsze spośród możliwych, to jednak bardzo często tak samo rozwiązuje się kwestie wspólnego inwestowania w nieruchomości. Wyobraźcie sobie sytuację, że razem z przyjaciółmi lub rodziną zainwestowaliście w garaż pod wynajem. Każdy z Was ma 25% udział w nieruchomości przynoszącej pasywny dochód.

Czy potrzebujecie rachunku bankowego do realizacji korzyści majątkowych założonego imiennie na wszystkich czterech wspólników? Oczywiście, że nie! Wystarczy założyć do obsługi finansowej tej nieruchomości jeden rachunek bankowy na jednego współwłaściciela, który zgodzi się pełnić funkcję administratora oraz będzie ewidencjonował przychody (dochody) zrealizowane od najemców.

Tenże administrator na koniec roku przekaże pozostałym wspólnikom informacje, jakie przychody (dochody) podatkowe będę przypadały proporcjonalnie do rozliczenie w ich zeznaniach rocznych PIT. Powinien także w trakcie roku informować o konieczności wpłacenia zaliczek (na PIT-36 lub PIT-28). Oczywiście wcześniej wspólnicy będę musieli zdecydować, czy chcą opodatkować się na zasadach ogólnych, czy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W trakcie roku administrator będzie także rozdzielał bieżące dochodu z najmu proporcjonalnie wśród właścicieli.

Działalność inwestycyjna w papiery wartościowe na rynku regulowanym

Oczywiście musimy pamiętać, że działalność inwestycyjna polegająca na lokowaniu środków pieniężnych w papiery wartościowego ma swoją specyfikę. Różni się od inwestowania w nieruchomości szczególnie w kwestiach podatkowych (link tutaj). Kwestie tych różnic pojawiły się już na blogu i zapewne będą jeszcze powracać.

Według mnie kluby inwestorów mają wielki potencjał. Podzielam zdanie legendarnego inwestora Petera Lyncha w tym zakresie (link tutaj). Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o klubach inwestorów. Czy macie doświadczenia w ich tworzeniu? Czy słyszeliście o jakichś interesujących przypadkach działalności prężnych klubów inwestycyjnych działających w Polsce?

“Klub inwestora” – wszystkie wpisy dotyczące roku 2021

Zdjęcie: Unsplash, Cedrik Wesche

2 komentarze

  1. Hej, a jak wygląda u Ciebie sprawa z rachunkiem ROR?

    Odpowiedz
    • Osobisty ROR musi być osobno. Jeśli ktoś chciałby mieć rachunek klubu inwestora i na tym samym rachunku prywatne wpływy i wydatki, to powstanie ogromny bałagan.

      Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Powiązane artykuły