Szacowanie ryzyka i stopy zwrotu z akcji | Metodologia NAIC 3/3

wrz 9, 2022 | Blog

Dziś zajmiemy się tematem, jak szacować ryzyko i stopy zwrotu z akcji. To już zatem trzecia i ostatnia z zapowiadanej wcześniej części metodologii opracowanej na podstawie czterdziestoletnich doświadczeń klubów inwestycyjnych w USA. Jest to moje wolne tłumaczenie fragmentów z rozdziału 3. książki pt. „The Investment Club Book” Johna Wasika.

Na potrzeby bloga przetłumaczyłem podrozdziały na stronach:

 1. Skąd mam wiedzieć, że cena jest dobra? (ss. 129-134)
 2. Analiza wskaźnika Cena/Zysk. (ss. 134-136)
 3. Jak amerykański klub inwestycyjny „Smart Money” wybiera akcję? (ss. 140-144)

Kwintesencją tej trzeciej części jest podrozdział zatytułowany “Szacowanie ryzyka i stopy zwrotu“. Poniżej znajdziesz go w moim wolnym tłumaczeniu.

Szacowanie ryzyka i stopy zwrotu (by John Wasik)

Aby określić, czy akcja jest warta utrzymywania przez dłuższy okres, musisz przeanalizować klika kwestii. Ceny na rynku akcji wahają się wraz z cyklami zależnymi od kondycji gospodarki, sektorów i stóp procentowych. Zatem kupowanie akcji w dowolnym momencie jest ryzykowną propozycją, chyba że potrafisz oszacować ryzyko i stopę zwrotu – i dzięki temu kupić akcje w dobrej cenie. Pamiętaj, ta gra nazywa się: kupuj tanio i akumuluj bogactwo.

Pięcioletnia prognoza, gdzie może znaleźć się wkrótce cena akcji jest oparta na założeniu wystąpienia co najmniej jednej cyklicznej prosperity i recesji. Ten fragment książki może być bardzo pomocny, aby spożytkować wcześniej zgromadzone informacje w celu określenia najlepszego zakresu cenowego zakupu akcji.

Wykorzystaj informacje, które pozyskałeś wypełniając wcześniejsze arkusze robocze, aby dokonać szacunków. Szczególnie ważne są najniższe i najwyższe poziomy wskaźnika C/Z oraz maksima i minima cenowe za ostatnie pięć lat. Choć ta procedura nie daje 100% pewności, to jednak znacząco przybliża właściwy pogląd na to, czego można oczekiwać od spółki na podstawie wcześniejszych dokonań.

Określanie najlepszego zakresu cenowego akcji

1. Oszacuj najwyższą cenę (na następne pięć lat)

Uśredniony wysoki C/Z ….. * oszacowany wysoki wskaźnik zysk na akcję ….. =

Prognozowana najwyższa cena …..

2. Oszacuj najniższą cenę

Uśredniony niski C/Z ….. * oszacowany niski wskaźnik zysk na akcję ….. =

Prognozowana niska cena …..

Ostatnio notowana najniższa cena podczas bessy …..

Dywidenda cenowa będzie wspierać obecną dywidendę podzieloną przez wysoką rentowność [w oryginale: Price dividend will support present dividend divided by high yield]

Zapamiętaj! Podziel obecną dywidendę przez najwyższą dywidendę w ciągu ostatnich pięciu lat [w oryginale: Divide the present yield by the highest yield over the last five years]

Prognozowana niska cena…..

3. Podział na strefy: Jak wybrać dobrą cenę (wykorzystaj dane z A i B)

….. Wysoka prognozowana cena minus

….. Niska prognozowana cena =

….. zakres ceny akcji

1/3 zakresu ceny akcji = …..

STREFA ZAKUPU: niższe 1/3 = ….. do …..

STREFA TRZYMANIA: średnie 1/3 = ….. do …..

STREFA SPRZEDAŻY: wyższe 1/3 = ….. do …..

Obecna cena rynkowa wynosi ….. i znajduje się w strefie …..

4. Wskaźnik wzrost/spadek (potencjalny zysk lub strata)

Najwyższa cena ….. – obecna cena ….. = ….. podzielić przez

Obecna cena ….. – najniższa cena ….. = ….. do 1

Wskaźnik wzrost/spadek = ….. to 1

Zapamiętaj: Wskaźnik mniejszy niż 3 do 1 jest niekorzystny.

5. Docelowa cena akcji (do jakich poziomów może wzrosnąć cena)

Najwyższa cena = ….. podzielona przez

Obecna cena = …..

(….. – 1,00) * 100 = ….. (% zysku)

Test bezpieczeństwa dywidendy

Ten test pokazuje, czego się możesz spodziewać w zakresie wypłaty dywidendy.

1. Całoroczna dywidenda ….. podzielona przez

Aktualna cena rynkowa ….. =

….. * 100 = ….. obecna stopa dywidendy lub % zwrotu na cenie zakupu

2. Średnia stopa dywidendy przez kolejnych pięć lat

Średni wskaźnik zysk/akcję ….. pomnożony przez

Średni % wypłacanej dywidendy z zysku netto ….. podzielony przez

Bieżącą cenę akcji ….. = ….. %

3. Całkowity zwrot

Pięcioletni potencjał wzrostu ….. podzielony przez 5 = ….. %

Średnia stopa ….. %

Całkowity zwrot ….. (pięć lat)

Zapamiętaj: Chociaż mocny całkowity zwrot jest pożądany, nie wszystkie spółki będą miały dobrą dywidendę. W szczególności młodsze spółki znane są z tego, że nie płacą hojnych dywidend. To jeden z wielu czynników, które należy uwzględnić.

Podsumowująca checklista

Warto wykorzystać następująca listę, aby podsumować proces decyzyjny. Po wypełnieniu wcześniejszych formularzy roboczych należy dodatkowo odpowiedzieć na następujące pytania:

 1. Czy spółka jest nowa, czy o ustabilizowanej renomie?
 2. Czy spółka działa w obrębie kraju, czy też w skali międzynarodowej?
 3. Czy linia produktowa/usługowa jest wąska, czy szeroka?
 4. Czy spółka sprzedaje klientom indywidualnym, biznesowym, czy publicznym?
 5. Czy spółka jest dominującym, czy marginalnym graczem branżowym?
 6. Czy spółka i jej produkty posiada wysoką, czy niską świadomość społeczną?
 7. Na jakich giełdach (rynkach) notowane są jej instrumenty finansowe (lokalne/globalne)?
 8. Czy notowania za minionych pięć lat są dostępne publicznie?
 9. Czy spółka wypłaca regularnie dywidendę? Jeśli tak, to przez ile lat trwa ta ciągłość?
 10. Czy spółka uruchamia nowe oddziały/spółki zależne? Czy też jej struktura holdingowa ma ugruntowaną pozycję?
 11. Czy potencjał wzrostowy spółki bazuje na nowych produktach? Ekspansji międzynarodowej? Trendach demograficznych?
 12. Czy przychody ze sprzedaży i zyski cechują się dużym zakresem zmienności, czy małym (są stabilne)?
 13. Czy zainwestowany kapitał w przeliczeniu na sprzedaż jest wysoki, czy niski?
 14. Czy cenowa konkurencja w sektorze jest intensywna, umiarkowana, słaba?

Ostateczna analiza

Koniec końców, zrób test wskazujący:

[    ] spółka posiada potencjał zwrotu 100% zysku kapitałowego w okresie 5 lat (co najmniej 20% rocznie)?

[     ] spółka może liczyć na stały wzrost zysków, cen oraz wskaźnika Cena/Zysk?

[     ] spółka ma korzystny wskaźnik Wzrost/Spadek?

[     ] spółka obecnie handlowana jest po korzystnej cenie?

[     ] spółka prawdopodobnie będzie wypłacać dywidendy, które będę jeszcze rosły?

Jakie działania powinniśmy podjąć? Na podstawie przeprowadzonej ewaluacji spółka ma doskonały….., umiarkowany….., słaby….. potencjał inwestycyjny.

Jeśli zrobisz taką prezentację w twoim klubie, to można ją poddać ostatecznemu głosowaniu. Ten system nie jest absolutnie niezawodny, ale oparty jest na ponad czterdziestoletnich doświadczeniach Narodowego Towarzystwa Klubów Inwestycyjnych (NAIC) i prezentowany w jego „Przewodniku doboru akcji”.

Mój komentarz

Te trzy lekcje – jeden, dwa i ta trzecia – to moim zdaniem najfajniejsze fragmenty w książce J. Wasika traktującej o sposobach działania klubów inwestycyjnych w USA. Generalnie uważam, że Wasik napisał świetną książkę. Oczywiście nie wystarczy jej raz szybko przeczytać, aby wyciągnąć z niej wszystkie pożyteczne wnioski i korzyści. Ja na pewno będę wracał do tej książki i cieszę się, że jest u mnie w biurze na półce.

Jeśli te trzy odcinki o inwestowaniu na podstawie amerykańskich klubów inwestycyjnych były dla Ciebie interesujące i wyciągnąłeś z nich dla siebie jakąś naukę, to uprzejmie proszę zostaw swój komentarz pod wpisem. W ten sposób pomagasz mi rozwijać mojego bloga. Pozdrawiam! 😉

PS.

Tutaj link do mojego poradnika pt. Klub inwestora, jak założyć, prowadzić i rozwijać mikro fundusz inwestycyjny. Polecam!

 

 

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Powiązane artykuły