Wskaźnik cena do zysk (C/Z) a cena akcji | Metodologia NAIC 2/3

sie 22, 2022 | Blog

Kiedy na giełdzie jest drogo, kiedy tanio, a kiedy wyceny są neutralne? Dzisiaj druga, zapowiadana wcześniej, część metodologii opracowanej na podstawie czterdziestoletnich doświadczeń klubów inwestycyjnych w USA. Jest to moje wolne tłumaczenie fragmentów z rozdziału 3. książki pt. „The Investment Club Book” Johna Wasika.

Na potrzeby bloga przetłumaczyłem podrozdziały na stronach:

  1. Skąd mam wiedzieć, że cena jest dobra? (ss. 129-134)
  2. Analiza wskaźnika Cena/Zysk. (ss. 134-136)
  3. Jak amerykański klub inwestycyjny „Smart Money” wybiera akcję? (ss. 140-144)

Źródłowy materiał znajdziecie na stronach 134-136 tejże książki wydanej przez Warner Books w Nowym Jorku w 1995 roku, ISBN 0-446-67147-9. Wkrótce także część trzecia. A dzisiaj:

Analiza wskaźnika cena do zysk (C/Z) [tłumaczenie]

Dla inwestujących klubowiczów wskaźnik cena do zysk (C/Z) jest użytecznym narzędziem pomiaru stanu i potencjału inwestycyjnego spółki. Jak większość finansowych miar, wskaźnik C/Z nie jest odosobnioną wyspą. To znaczy, że ma on dać relatywny obraz tego, gdzie znajduje się spółka w stosunku do branży i rynku jako całości. Jak „wysoko” lub „nisko” jest C/Z zależy od zysków spółki i tego samego wskaźnika obliczonego dla podobnych spółek.

Aby policzyć C/Z po prostu dzielimy bieżący kurs spółki przez jej zyski przypadające na akcję. Ta informacja jest zazwyczaj dostępna na stronach giełdy oraz w serwisach finansowych. Tak więc, akcja handlowana po 10 $ i zysku na akcję 1 $ ma wskaźnik C/Z równy 10.

Praktyczna zasada podpowiada, że spółki z niższym C/Z w stosunku do ich konkurencji mogą być lepsze, aby je kupić licząc na ich wzrost. Jakkolwiek, nie jest to natychmiastowa i pewna reguła. Niektóre mniejsze, ale szybko rosnące spółki mają relatywnie wysoki wskaźnik C/Z, co nie oznacza, że są złymi okazjami inwestycyjnymi, chyba że przestaną rosnąć. Powinieneś analizować C/Z w kontekście skuteczności zarządzania, wzrostu sprzedaży, rosnących zysków oraz gospodarki jako całości.

Wskaźnik C/Z jest dość niezawodnym punktem, aby rozpocząć dalsze analizy, ale jego odczyty podlegają silnym cyklicznym wahaniom; idą w górę i w dół wraz z sektorowymi i gospodarczymi cyklami i nie są wyłącznym wskaźnikiem świadczącym o kondycji spółki. Na przykład, C/Z rośnie w okresach wysokiej inflacji oraz wówczas, gdy gospodarka wychodzi z recesji. Niektóre spółki mają cykliczną naturę i mogą pokazywać niski wskaźnik C/Z, gdy są na dnie cyklu koniunkturalnego. C/Z to tylko jedna część analizowanej całości. Gdzie spółka zmierza? Jak szybko rośnie? Czy wzrost jest stabilny? Czy zarząd jest konsekwentny w działaniach? Rozważ wszystkie te czynniki.

William O’Neil, autor książki pt. How to Make Money in Stocks, twierdzi, że najlepiej rosnące akcje niekoniecznie mają najlepszy wskaźnik C/Z. Ponad 95% jego zwycięskich spółek miało C/Z wyżej niż przeciętnie i dodatkowo nowy produkt lub nowy zarząd przed wzrostem ceny. Ten autor większą uwagę przykłada do wzrostu zysków (25-50% na kwartał) oraz solidności samej spółki, która cieszy się wysoką rozpoznawalnością marki. Przeciwnie, Gene Walden, wydawca newslettera „Best 100 Stocks Update”, wskazuje, że jego grupa spółek z niskim P/E dawała średni dochód 8,4% podczas, gdy grupa z wysokim C/Z minus 1,6%.

C/Z publikowana w mediach przedstawia „kroczące” zyski (historyczne); analityk giełdowy woli odnosić się do przyszłych, prognozowanych zysków. Zazwyczaj akcje, w przypadku których oczekuje się wzrostu powyżej średniej, będą mieć wskaźniki C/Z również powyżej średniej. Stopa procentowa również wpływa na C/Z. Generalnie, w środowisku niskich stóp procentowych C/Z ma tendencję do wzrostu i vice versa. To dlatego, że akcje konkurują z oprocentowanymi aktywami na rynku finansowym. Inwestorzy są skłonni płacić więcej za zyski, gdy stopy procentowe – i inflacja – są nisko lub spada, ze względu na potencjał lepszego zwrotu, niż w przypadku aktywów o stałym dochodzie. Zatem wysoki lub niski C/Z nie powinien być czynnikiem decydującym o zakupie lub sprzedaży akcji.

ARKUSZ  PYTAŃ

Dla każdej z analizowanych spółek oceń, czy trend jest w górę (+), w dół (-), czy płaski? Sprawdź dane historyczne za pięć lat.

W górę (+) W dół (-) Płaski
Trend sprzedaży
Zysk na akcję (EPS)
Cena
Ogólny trend

 

Zapamiętaj! Powinieneś dysponować przynajmniej pięcioletnimi danymi obrazującymi historię spółki. Powinny one zawierać najwyższe/najniższe ceny, zyski na akcję, historyczne odczyty C/Z, historię dywidendy, wskaźnik dywidenda na akcję oraz średni i bieżący C/Z. W USA takie serwisy jak „Value Line” oraz „Standard&Poor’s” publikują takie informacje. To daje podstawy do wstępnego osądu nt. zarządzania spółką oraz trendów sprzedaży i zysku (w górę, w dół, płaski), zysków z zainwestowanego kapitału i trendu cenowego. Czy w oparciu o te informacje należy dalej sprawdzać spółkę, czy odpuścić?

[   ] SPRAWDZAĆ               [   ] ODPUŚCIĆ

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Powiązane artykuły