Wielki Reset? Wielki Kryzys? Nowy Ład? Zastosuj strategię 12xP!

lut 24, 2021 | Blog

Hasła Wielkiego Resetu i Nowego Ładu nieubłaganie przywodzą na myśl czasy walki z Wielkim Kryzysem, który dotknął globalną gospodarkę niemal wiek temu. Czy kryzys wywołany pandemią koronawirusa ma szansę przerodzić się w długotrwałą i pogłębiającą się recesję tak, jak było to w latach 1929-1933? A może wszystko jest już na dobrej drodze i wielkie pakiety pomocy fiskalnej sprawią, że politycy i globalni liderzy załatwią za nas te niepokojącą spowolnienie?

Jak dostosować się do makroekonomicznych przemian, które już trwają i nabierają tempa? Czy Ty i ja, jako te przysłowiowe „mrówki” albo „trybiki” w wielkim globalnym systemie mamy do dyspozycji jakiekolwiek narzędzia, aby lepiej przygotować się na zmiany?

Podstawy finansów osobistych (rodziny) w takiej sytuacji powinny być dość oczywiste. Obecnie trzymanie dużych pozycji w gotówce na rachunkach bankowych, lokatach, obligacjach skarbowych nie jest generalnie dobrym pomysłem. Jednym ze skutków walki z recesją może być podwyższona inflacja. Czy to wszystko, o czym powinniśmy wiedzieć i co możemy zrobić?

Erozja systemu monetarnego jest tłem „Wielkiego Resetu”

Dwa miesiące temu na blogu/vlogu przedstawiliśmy zjawisko erozji systemu monetarnego w kontekście licznych zapowiedzi medialnych wieszczących właśnie „Wielki Reset”. Warto zatem wrócić do tego artykułu, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście (link).

Samo pojęcie „Wielkiego Resetu” jest bardzo różnie rozumiane. Jedni doszukują się w nich elementów teorii spiskowych. Drudzy próby zbudowania bardziej zrównoważonego świata. Gdzie leży prawda?

Warto pokrótce przypomnieć, skąd wzięło się pojęcie Wielkiego Resetu i co ono w swych pierwotnych założeniach oznacza. To pomoże nam nabrać rezerwy do niektórych elementów teorii spiskowych. Jednocześnie umożliwi lepsze przygotowanie się na przyszłość dzięki zrozumieniu tego, co się dzieje na świecie.

Oficjalna wykładnia pojęcia „Wielki Reset”

W czerwcu 2020 r. Klaus Schwab, założyciel i dyrektor Światowego Forum Ekonomicznego (WEF), opisał trzy podstawowe elementy „Wielkiego Resetu”.

Pierwsza obejmuje tworzenie warunków dla „gospodarki interesariuszy” lub „odpowiedzialnego kapitalizmu”. Chodziłoby w nim o ulepszanie polityk i porozumień w zakresie podatków, przepisów, polityki fiskalnej i handlu w celu uzyskania bardziej sprawiedliwych wyników.

Drugi komponent dotyczy tego, w jaki sposób programy wydatków na dużą skalę, które mają przeciwdziałać pandemii Covid, mogłyby ulepszyć stary system. To ulepszenie systemu miałoby na celu długoterminowe tworzenie stabilnej, sprawiedliwej i zrównoważonej gospodarki. Przedsiębiorstwa byłyby zachęcane do poprawy swoich wyników w zakresie wskaźników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego.

Trzecim elementem programu „Wielkiego Resetu” jest wykorzystanie innowacji tzw. czwartej rewolucji przemysłowej” dla dobra publicznego.

Zatem oficjalnie rzecz interpretując „Wielki Reset” to nową równowaga między systemami politycznymi, ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi w kierunku wspólnych celów.

Czy pamiętamy na czym polegały (polegają) rewolucje przemysłowe?

Warto zatem na tym etapie przypomnieć pokrótce, na czym polegały etapy rewolucji przemysłowej.

Pierwsza rewolucja przemysłowa charakteryzowała się przejściem od ręcznych metod produkcji do maszyn poprzez wykorzystanie energii parowej i wodnej.

Druga rewolucja przemysłowa to okres między 1871 a 1914 rokiem. Zwana jest także rewolucją technologiczną. To jej rezultatem były instalacji rozległych sieci kolejowych, telegraficznych i elektroenergetycznych. Stworzyła ona warunki do szybszego przepływu ludzi, energii i idei.

Trzecia rewolucja przemysłowa, zwana także rewolucją cyfrową, nastąpiła zasadniczo pod koniec XX wieku, choć jej fundamenty tworzone były znaczenie wcześniej. Po zakończeniu dwóch wojen światowych nastąpiło spowolnienie rozwoju tradycyjnych gałęzi przemysłu, a rozpoczął się rozwój telekomunikacji i informatyki.

Czwarta rewolucja przemysłowa (lub Przemysł 4.0) ma polegać na ciągłej automatyzacji tradycyjnych praktyk produkcyjnych i przemysłowych z wykorzystaniem nowoczesnych inteligentnych technologii. Komunikacja maszyna-maszyna na dużą skalę (M2M) i internet rzeczy (IoT) są zintegrowane w celu zwiększenia automatyzacji, lepszej komunikacji i samokontroli oraz produkcji inteligentnych maszyn, które mogą analizować i diagnozować problemy bez potrzeby interwencji człowieka.

Wdrożenie równowagi „Nowego Ładu” nie będzie szybkie i łatwe

W czerwca 2020 r. na forum „Wielkiego Reset” Kristalina Georgieva, dyrektor zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), zapewniała, że ​ogromny zastrzyk bodźców fiskalnych pomoże krajom poradzić sobie z kryzysem. Przekonywała, że celem jest bardziej ekologiczny, inteligentniejszego i sprawiedliwszy świata w przyszłości.

Georgieva potwierdziła z ramienia MFW trzy aspekty „Wielkiego Resetowania”. Są nimi: zielony wzrost, mądrzejszy wzrost i sprawiedliwszy wzrost.

Jednakże już w lutym 2021 r. ta sama dyrektor zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF) przyznała na konferencji w Parlamencie Europejskim: „Pandemia Covid-19 najprawdopodobniej doprowadzi do zwiększenia nierówności ekonomicznych między krajami UE” (źródło PAP). Ja dodatkowo twierdzę, że kryzys niestety przyczyni się także do większego rozwarstwienia społecznego na świecie.

Proste zestawienie słów Kristaliny Georgievy z czerwca ’20 i lutego ’21 pokazuje, jak trudne będzie wprowadzenie „Nowego Ładu” przy obecnej powolnej erozji systemu monetarnego i ultra ekspansywnej polityce monetarnej w skali globu. O tejże polityce pisaliśmy wcześniej tutaj.

Prezydent Joe Biden i pakiet fiskalny na 1,9 bln USD!

W USA po wygranej w wyborach prezydenckich Joe Bidena (link tutaj) trwają prace nad kształtem pakietu fiskalnego o bezprecedensowych rozmiarach. Bo rzeczywiście kryzys spowodowany pandemią koronowirusa zbiera straszne żniwo. Już 500 tys. Amerykanów zmarło z powodu powikłań przebiegu Covid-19!

Pakiet pomocowy dla gospodarstw domowych dotkniętych skutkami społeczno-gospodarczymi pandemii ma wynieść oszałamiające 1,9 biliona dolarów! Ta wartość stanowi prawie 9% amerykańskiego PKB z 2019 roku! Wsparcie ma zostać uruchomione już na przełomie lutego i marca.

Będzie on skutkował m.in. bezpośrednimi wypłatami dla większości Amerykanów w wysokości 1,3 tys. USD. Do sierpnia zostaną przedłużone kluczowe programy zasiłków dla 20 mln bezrobotnych. Dodatkowo każda rodzina na dziecko dostanie 3,6 tys. USD.

Rząd Premiera Morawieckiego przygotowuje program Nowego Polskiego Ładu

Także w Polsce przygotowuje się założenia „Nowego Ładu” społeczno-gospodarczego. Co prawda, jego szczegóły jeszcze nie zostały ostatecznie ogłoszone. Jednak już wiadomo, że będzie się on opierał na kilkunastu filarach. Wśród nich są m.in. zdrowie, rodzina, firma, inwestycje, praca, mieszkania, edukacja, klimat, środowisko, rolnictwo.

Realizacja tego planu będzie wymagała monitoringu rosnącego zadłużenia w relacji do PKB i rosnących kosztów obsługi długu. Dlatego tak ważna jest silna polska gospodarka, wspieranie przedsiębiorczości i odpowiedni poziom kursu walutowego polskiej złotówki.

Prawdopodobnie przedsiębiorcy będą mogli liczyć na rozszerzenie prawa do skorzystania z tzw. estońskiego CIT. Pisaliśmy już o tym rewelacyjnym projekcie podatkowym wspierającym polską przedsiębiorczość i polski kapitał rodzinny (tutaj).

Podobno rząd także planuje wprowadzenie ułatwień w sukcesji rodzinnej, podwyższenie limitu dla chcących skorzystać z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz ulgi konsolidacyjne czy na prototypy. Byłaby to swoista kontynuacja i rozbudowa strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zwanej także „planem Morawieckiego”.

„Inwestycje w najnowocześniejsze technologie, odnawialne źródła energii i transformację energetyczną są szczególnie ważne, zwłaszcza w tym trudnym czasie […] Wchodzimy w dobę 4. rewolucji cyfrowej, która korzysta z zielonej rewolucji, a nasz kraj w ciągu ostatnich lat stał się potęgą w produkcji baterii litowo-jonowych, niezbędnych w tej transformacji” – zauważył premier. „To przykład właściwego kierunku, w jakim zmierza Polska”.

Strategia 12xP na czasy straconej dekady 2021-2031?

Chyba przez analogię do Wielkiego Kryzysu z lat 1929-1933 nadchodzący okres niektórzy (np. inwestor Charlie Munger) zaczynają nazywać „straconą dekadą 2021-2031”. Bo rzeczywiście wielka transformacja technologiczna (zero-emisyjność CO2) oraz walka z pandemią będą słono kosztować. Ktoś będzie musiał ostatecznie za to zapłacić i zapracować na to!

Zatem na blogu/vlogu powinny pojawić się porady, co w takim razie należy robić, aby poradzić sobie w skali mikro z problemami makro? Spróbuję się zatem pokusić o takie subiektywne „tipy”. Nie będą to wskazówki typu „radzę Wam, zróbcie to i tamto”, ale moje osobiste priorytety. Po prostu, nie zamierzam polecać tego, czego nie będę sam starał się robić. Choć jak sami zaraz przeczytać, jest to plan ambitny. Swego rodzaju ideał, do którego się próbuje dążyć, niż coś, co można raz w pełni osiągnąć. 😉

Przezorność

Miej – jak to się mówi – oczy dookoła głowy. Staraj się monitorować sytuację na świecie i w kraju. Jednakże próbuj myśleć i działać samodzielnie. Nie idź za instynktami stadnymi. Kierowanie się dominującymi przekonaniami opinii publicznej nie powinno być substytutem myślenia, szczególnie w trudnych czasach.

Przenikliwość (pomysłowość, spryt, nieszablonowość)

Doświadczenie minionych kryzysów dowodzi, że największymi wygranymi byli Ci, którzy myśleli i działali w nieszablonowy sposób. Gdy w czasach Wielkiego Kryzysu załamały się kursy większość akcji na Wall Street byli tacy, którzy nie uciekli z rynku, ale przemyśleli swoją strategię. Wartość spółek wydobywających złoto wystrzeliła w górę pomimo dominujących spadków.

Pracowitość (proaktywność)

Okresy kryzysu, spowolnienia, niepewności są „idealną” okazją (usprawiedliwieniem), aby rozłożyć ręce i czekać bezczynnie na to, co ma się wydarzyć. Nie czekajmy na przełomowe wydarzenia, bo mogą one być rozłożone na wiele, wiele lat. Jeśli już dzisiaj mówi się o „straconej dekadzie 2021-2031”, to czas, aby wziąć się do roboty! Czy w tym czasie mamy nic nie robić? Wręcz przeciwnie!

Prognozowanie (Planowanie)

Choć przewidywanie przyszłości jest prawie niemożliwe, to warto próbować zrozumieć w praktyce elementy tej sztuki. Realna ocena sytuacji jest szalenie ważna. Jednakże jeszcze ważniejsze są nasze cele i postawy. Jak mawia guru zarządzania – Peter Drucker – najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie.

Prostota (minimalizm)

Przedsiębiorca lub lider, który żyje w okresie głębokich przemian musi być przygotowany na każdą okoliczność. Także musi się liczyć z realizacją negatywnych scenariuszy rozwoju wydarzeń. Aby się uchronić przed negatywnymi skutkami trzeba ze wszech miar pilnować kosztów (wydatków) i zadłużenia. Ta strategie nie gwarantuje oczywiście sukcesu, ale przynajmniej odsuwa znacząco perspektywę totalnej porażki.

Przedsiębiorczość

Wierzę w przedsiębiorczość! W mozolny proces zmiany samego siebie na lepsze przez pracę i działanie na rzecz innych. W proces zmiany społeczno-gospodarczej inicjowanej przez ludzi, którym się chciało podjąć ryzyko! Wielki rozwój gospodarczy naszej cywilizacji, który trwa nieprzerwanie od kilkuset lat zawdzięczamy przede wszystkim niegdysiejszym kupcom, bankierom, przemysłowcom, a obecnie przedsiębiorcom!

Profesjonalizm

W każdej branży potrzebne jest podnoszenie standardów i profesjonalizacja działań. Żyjemy w czasach „LLL”, czyli live long learning. Będziemy się uczyć i doskonalić przez całe życie. Warto to zaakceptować i od razu zacząć inwestować w dobre książki, kursy, szkolenia. Starajmy się uczyć około pół godziny każdego dnia.

Pożyteczność (Użyteczność)

Bądź jednostką pożyteczną (wartościową) dla innych. Dotyczy to nas zarówno w roli sąsiadów, członków rodzin, lokalnych społeczności, ale także i właścicieli mikro firm, przedsiębiorstw! Często mówi się o zdrowych fundamentach całej gospodarki lub wielkich spółek giełdowych. Otóż takie zdrowy fundamenty mam i ja, i Ty, oraz nasze mikro-firmy. Kluczowe pytanie w tej dziedzinie to: czy jestem potrzebny? Pożyteczny? Użyteczny? Co mam do zaoferowania moim klientom obecnym lub potencjalnym? Dlaczego warto ze mną robić interesy?

Przewidywalność (transparentność)

Staraj się być rozpoznawalny lub przewidywalny. Małymi krokami buduj swoje story i precyzyjnie opisuj to, co masz do zaoferowania innym. Czwarta rewolucja przemysłowa bazuje na algorytmach, sztucznej inteligencji itd. Te cyfrowe algorytmy nic jednak nie znajdą, jeśli nie dostaną odpowiednio przygotowanego wsadu wejściowego, tzw. contentu. Zatem jako pracownik, profesjonalista, przedsiębiorca musisz prowadzić świadomą – lepszą lub gorszą, ale zawsze świadomą – politykę informacyjną w social media.

Popularność

Próbuj budować sieć pozytywnych relacji. Nie każdy z nas musi być od razu guru lub wybitnym ekspertem w jakiejś dziedzinie. W świecie internetu świetne rezultaty zawodowe i biznesowe może przynieść „zwykła” sieć pozytywnych relacji zawodowych. Oczywiście wszyscy infoprzedsiębiorcy doskonale wiedzą, że warto mieć bazę mailingową lub interesujący kanał na YT. To już jest nieco trudniejsze, ale i nie dla wszystkich niezbędnie konieczne. Dla przykładu, mój kanał na Youtube znajdziesz tutaj. Zapraszam do subskrypcji.

Prawdomówność (autentyczność)

Mój mistrz z lat młodość – polski filozof i logik, Józef Maria Bocheński – zalecał w „Podręczniku mądrości tego świata”: Nie kłam i nie wprowadzaj w błąd, o ile możesz. Zachęcam, aby zajrzeć do tej fantastycznej książeczki, aby znaleźć duchowe wsparcie w trudniejszych czasach, a zarazem uzasadnienie wspomnianej wskazówki. Tutaj poprzestańmy na tym, że osoba, które cieszy się zaufaniem innych ma z tego wymierne korzyści. Aby mieć i utrzymać to zaufanie nie wolno świadomie kłamać, manipulować i wprowadzać w błąd.

Punktualność (terminowość)

Istnieje jeszcze jeden drobny element, który buduje zaufanie i naszą markę osobistą. Jest nią nieco zapomniana dzisiaj cecha punktualności lub terminowości w sprawach społecznych i zawodowych. O niej także pisał Bocheński w swoim podręczniku mądrości. Prozaiczna sprawa – chodzi o to, aby się nie spóźniać. Ta drobna sprawa świadczy o naszym szacunku do innych, a to „tanim kosztem kupuje ich zaufanie” 😉

Podsumowanie

Każdy kryzys rodzi wygranych i przegranych. Przegrać można bardzo łatwo. Wystarczy nic nie robić. Wygrać trudniej, bo nie tylko trzeba działać, ale robić to wytrwale i dodatkowo w przemyślany sposób. Ja będę próbował, aby nadchodząca dekada była dla mnie okresem nowych wyzwań, zdań, a nawet biznesowych osiągnięć. Zachęcam również do tego Ciebie!

Nie oczekuje, aby ktoś przyjmował moje wskazówki bezkrytycznie. Raczej je przemyślcie i spróbujcie zastanowić się, dlaczego staram się polecać te “rzeczy”. Jestem oczywiście otwarty na dyskusję w komentarzach. Byłoby super usłyszeć Wasze podpowiedzi dla mnie i innych czytelników bloga. Zapraszam także do subskrypcji Newslettera, aby być na bieżąco.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Powiązane artykuły