#MAKRO: S&P potwierdza dotychczasowy rating Polski pomimo pandemii

paź 9, 2020 | Newsy

Ministerstwo Finansów poinformowało w swoim komunikacie, co następuje: 2 października 2020 r. agencja ratingowa S&P ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie A-/A-2 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A/A-1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej.

Perspektywa ratingu pozostała na poziomie stabilnym

Agencja S&P w komunikacie prasowym, uzasadniając ocenę, wskazuje m.in. na:

  • zdywersyfikowaną gospodarkę,
  • wykwalifikowaną kadrę pracowniczą,
  • bezpieczny poziom długu publicznego i prywatnego,
  • solidną pozycję bilansu zewnętrznego,
  • rozważnie prowadzoną politykę pieniężną ze stabilnym systemem bankowym
  • relatywnie głęboki krajowy rynek kapitałowy jako podstawy utrzymania oceny ratingowej.

Według S&P pandemia będzie miała negatywny wpływ na gospodarkę – agencja prognozuje spadek realnego PKB o 3,4% w 2020 r. S&P wskazuje jednocześnie, że będzie to najniższy spadek w całej UE dzięki stosunkowo zdywersyfikowanej i konkurencyjnej bazie eksportowej, w mniejszym stopniu zależnej od sektora motoryzacyjnego i turystyki, jak również zastosowania znacznych środków w ramach nadzwyczajnej polityki prowadzonej w celu złagodzenia negatywnych efektów pandemii koronawirusa.

Agencja prognozuje powrót do wzrostu gospodarczego w 2021-2022

W opinii agencji, środki fiskalne zastosowane w odpowiedzi na kryzys, będące jednymi z najwyższych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w połączeniu z działaniami na poziomie UE i standardowymi transferami środków unijnych, wspierane przez popyt krajowy i ożywienie w strefie euro mogą przyczynić się do dalszego wzrostu gospodarczego.

S&P prognozuje stopę wzrostu gospodarczego na 4,5% w 2021 r. oraz 3,6% w 2022 r. Według szacunków agencji deficyt sektora rządowego i samorządowego wyniesie w 2020 r. 9,3% PKB, poniżej oficjalnych prognoz rządu (12% PKB). Agencja przewiduje, że dług netto sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrośnie do 58,7% PKB na koniec 2021 r., po czym ustabilizuje się.

Perspektywy ratingu – w górę, czy w dół?

Według S&P podniesienie oceny ratingowej Polski jest możliwe, jeśli po przejściowym szoku wzrost gospodarczy powróci na ścieżkę rozwoju bez tworzenia nierównowagi fiskalnej.

Z drugiej strony rating mógłby ulec obniżeniu, gdyby wpływ pandemii w poważnym stopniu osłabił ożywienie gospodarcze i średnioterminowe prognozy wzrostu, prowadząc do znacznego pogorszenia sytuacji fiskalnej poniżej prognoz agencji.

Obniżka oceny mogłaby nastąpić także w przypadku znacznie niższych transferów środków unijnych, urzeczywistnienia potencjalnych zobowiązań, czy wzrostu roli państwa w systemie finansowym.

[Źródło: PAP; Zdjęcia: wikimedia.org]

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Powiązane artykuły

Mocna jednoprocentowa podwyżka stóp NBP!

Mocna jednoprocentowa podwyżka stóp NBP!

Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2022 r. Rada podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 1,00 pkt proc., tj. do poziomu 4,50%....