#INTERNET: Czy polska gospodarka cyfrowa jest suwerenna?

paź 13, 2020 | Newsy

Wykorzystywanie przestrzeni cyfrowej do naruszania uczciwej konkurencji z polskimi podmiotami, unikanie podatków i manipulowanie konsumentami – to niektóre kwestie poruszone podczas premiery raportu „Polska suwerenna cyfrowo” mającej miejsce w czasie cyfrowego okrągłego stołu zorganizowanego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Czy polskie firmy bankrutują przez cyfrowy monopol?

W opracowanym przez think-tank Instrat oraz koalicję ekspercką Polskiej Karty Suwerenności Cyfrowej raporcie znalazły się przede wszystkim kwestie monopolizowania rynków przez największe platformy, jak np. amerykańskie Google, Facebook, Amazon czy chińskie AliExpress, oraz prowadzenie nieuczciwej konkurencji z MŚP oznaczające spadek rentowności lub nawet bankructwo polskich firm.

„Dominujące platformy uniemożliwiają wejście na rynek mniejszym przedsiębiorcom. Aby zapewnić uczciwą konkurencję, koniecznym jest nakładanie na podmioty o znaczącej obecności cyfrowej dodatkowych obowiązków, jak chociażby nakazu regularnego informowania organów krajowych o działalności platformy czy stosowania testów Oceny Skutków Algorytmu” – mówi Blanka Wawrzyniak, autorka raportu i analityczka Instratu.

Czy podatek cyfrowy przywróci równość szans na rynku?

Wzmocnienie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i budowanie polskiej suwerenności cyfrowej, m.in. przez rozwój własnych narzędzi do pracy i edukacji zdalnej, to ambitne, ale konieczne propozycje, co podkreślali uczestnicy okrągłego stołu.

Cyfrowi giganci powinni podlegać wszelkim regulacjom prawnym w równym stopniu co inni przedsiębiorcy działający na rynku, w tym realizować obowiązki podatkowe. Z tego względu dalsze uszczelnienie VAT w e-handlu, szczególnie z Chinami, oraz wprowadzenie podatku cyfrowego są niezbędne, aby zagraniczne koncerny obowiązywały uczciwe zasady.

„Firma powinna płacić podatek od dochodu w tym kraju, w którym faktycznie dochód ten został wytworzony – to fundamentalna zasada organizacji systemu podatkowego na świecie. Niestety, w świecie cyfrowym bardzo często granice państw nie istnieją?” – mówi dr Jakub Sawulski, ekonomista Polskiego Instytutu Ekonomicznego i wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Manipulacje w e-handlu, niestabilny rynek mieszkań i pracy

Poza problemami uczciwego handlu i podatków raport porusza kwestie społeczne związane z nieuczciwymi naciskami platform na konsumentów w sieci, destabilizacją rynku mieszkaniowego czy prekaryzacją warunków pracy wynikającą z nowych modeli biznesowych.

Proponowane regulacje mają przywracać pracownikom pełnię praw i ograniczać niekontrolowany wynajem na platformach takich jak Airbnb czy Booking skutkujący eksplozją cen mieszkań.

„Praca platformowa i praca zdalna powinna stanowić stały element Kodeksu pracy, dlatego konieczny jest dobrze zaplanowany proces legislacyjny, czyli rzetelna ocena skutków regulacji, konsultacje, dialog społeczny” – zaznacza Magdalena Gryciuk z Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Zdaniem ekspertów, zestaw 17 kluczowych rekomendacji umożliwi sprawiedliwy i uczciwy rozwój gospodarki cyfrowej. Raport „Polska suwerenna cyfrowo” jest dostępny pod adresem: www.instrat.pl/suwerenna-cyfrowo.

Prace koalicji eksperckiej Polskiej Karty Suwerenności Cyfrowej można śledzić pod adresem: www.cyfrowasuwerennosc.pl.

[Źródło: PAP, cyfrowasuwerennosc.pl]

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Powiązane artykuły

Mocna jednoprocentowa podwyżka stóp NBP!

Mocna jednoprocentowa podwyżka stóp NBP!

Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2022 r. Rada podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 1,00 pkt proc., tj. do poziomu 4,50%....