#COVID: Rozchwiane prognozy biznesowe prezesów spółek z całego świata

paź 7, 2020 | Newsy

Ponad 2500 dyrektorów generalnych spółek biorących udział w sondzie stwierdziło, że poruszają się w nowej rzeczywistości po wybuchu pandemii w sposób bardziej zdecydowany.

NOWY JORK, 6 października 2020 r. /PRNewswire/ – Niemal połowa dyrektorów spółek działających w 100 krajach odnotowała znacznie bardziej niepomyślne prognozy biznesowe w porównaniu z sytuacją z 1 marca 2020 r., na co wskazują wyniki nowej sondy YPO, międzynarodowej społeczności obejmującej ponad 28000 osób stojących na czele przedsiębiorstw.

Podczas gdy 49% respondentów stwierdziło, że prognozy są niepomyślne, ponad jedna trzecia (37%) podzieliła pogląd, że prognozy są nieznacznie lub znacząco bardziej pozytywne w nowej sondzie YPO Global Pulse: The New CEO Frontier: Leading in the Post-COVID World (Sonda YPO Global Pulse na temat przywództwa w świecie po pandemii COVID-19). W przypadku każdego z powyższych nastrojów odnotowano dużą poprawę sytuacji w porównaniu z danymi z poprzedniego badania YPO.

Badanie przeprowadzone w dniach 21-24 września wśród 2572 respondentów zapewnia wgląd w aktualne prognozy gospodarcze liderów biznesu, ich przewidywania na temat kolejnego roku i perspektywę trwałego wpływu pandemii na miejsca pracy.

Pozostałe najważniejsze ustalenia gospodarki w pandemii

Liderzy najbardziej optymistycznie zapatrują się na wzrost przychodów w kolejnych 12 miesiącach, przy czym odnotowano zauważalny podział pomiędzy osobami, które przewidują wzrost o co najmniej 10% (39% respondentów) a tymi, którzy przewidują spadek przychodów o co najmniej 10% (35% ankietowanych);

Prognozy dotyczące zatrudnienia są mniej zróżnicowane. Większość (45%) respondentów oczekuje, że liczba pracowników w okresie kolejnego roku pozostanie niezmienna, podczas gdy 30% przewiduje, że łączna liczba pracowników spadnie o 10% lub więcej;

Wielu liderów (40%) oczekuje, że ich inwestycje trwałe pozostaną na tym samym poziomie w okresie kolejnego roku, a pozostali respondenci podzielili się na równe liczebnie grupy, gdzie jedna z nich przewiduje wzrost inwestycji o ponad 10%, a druga spadek ich wartości, również o ponad 10%;

Zmiany w technologii i organizacji – TAK! Podróże służbowe – NIE!

Przedsiębiorstwa nie zrezygnują z elastycznej organizacji pracy. Ponad trzy czwarte (78%) dyrektorów generalnych twierdzi, że nadal będą proponować swoim pracownikom takie rozwiązania po zakończeniu pandemii;

Uważają oni również, że korekty działalności, które poczynili w zakresie inwestycji w technologię/rozwiązania cyfrowe (51%), uproszczenie procesów, w tym redukcja zatrudnienia (46%) i usprawnienie działań (43%) w wyniku pandemii, przyniosą największe długofalowe korzyści;

Podróże służbowe nadal stoją pod znakiem zapytania. Podczas gdy większość (47%) liderów biznesu nie odczuwa obawy przed podróżą na spotkania na szczeblu lokalnym, podróże międzynarodowe budzą już mieszane odczucia, przy 12% respondentów zgłaszających gotowość na takie podróże i 27% respondentów, którzy nie są pewni, kiedy taka gotowość nastąpi.

Metodologia badania YPO Global Pulse

Badanie YPO Global Pulse „The New CEO Frontier: Leading in the Post-COVID World” zostało przeprowadzone przez YPO w dniach 21-24 września 2020 r. w formie internetowej ankiety. W badaniu wzięło udział łącznie 2572 członków YPO. Błąd statystyczny dla takiej próby wynosi plus minus 1,84 punktu procentowego, przy poziomie ufności wynoszącym 95 procent.

YPO to międzynarodowa społeczność obejmująca ponad 28000 dyrektorów generalnych w 142 krajach kierująca się przekonaniem, że świat potrzebuje lepszych przywódców. Wszyscy członkowie organizacji osiągnęli znaczące sukcesy jako przywódcy w młodym wieku. Przewodzą przedsiębiorstwom i organizacjom, które generują łącznie 9 bilionów dolarów rocznego przychodu. Członkowie YPO inspirują i motywują się nawzajem poprzez uczenie się od siebie i wyjątkowe doświadczenia w społeczności pełnej otwartości i zaufania. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie YPO.

Źródło: YPO; Zdjęcie: Unsplash Engin Akyurt

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Powiązane artykuły

Mocna jednoprocentowa podwyżka stóp NBP!

Mocna jednoprocentowa podwyżka stóp NBP!

Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2022 r. Rada podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 1,00 pkt proc., tj. do poziomu 4,50%....