Kurs księgowości online: Podstawy Rachunkowości od Zera do Buchaltera

mar 6, 2020 | Blog

Spieszę poinformować Was, że na Udemy.com właśnie wystartował mój kurs online z zakresu księgowości lub, jak wolicie, rachunkowości. To już mój czwarty kurs online. Jednakże jest to pierwszy ściśle zawodowy kurs. Bo w rzeczy samej ten kurs online przygotowuje Was, aby rozpocząć karierę w zawodach księgowego lub specjalisty ds. rachunkowości finansowej.

Praktyczna znajomość rachunkowości finansowej to także absolutna podstawa, aby myśleć o karierze w innych, pokrewnych zawodach lub specjalnościach finansowo-ekonomicznych. Po prostu, musisz dobrze znać podstawy rachunkowości, jeśli chcesz zostać specjalistą ds. rachunkowości podatkowej lub specjalistą ds. rachunkowości zarządczej. Bez podstaw rachunkowości ani rusz w następujących profesjach: analityk finansowy, kontroler finansowy, doradca podatkowy, biegły rewident i wiele, wiele innych.

Dla kogo jest mój kurs księgowości online?

 • Osoby, które chcą zacząć karierę w rachunkowości i finansach, ale na razie nie mają żadnych podstaw
 • Osoby po studiach, które muszą się szybko przekwalifikować i wyspecjalizować w konkretnym zawodzie dającym zatrudnienie
 • Osoby po maturze, które chcą szybko znaleźć pracę w administracji, a następnie dokształcać się w zawodzie księgowego
 • Osoby na emigracji, które na razie wykonują pracę fizyczną, ale marzą o bardziej ambitnym zajęciu, np. pracy w księgowości
 • Osoby, które chcą zmienić zawód i uważają, że praca w księgowości i finansach może być dla nich satysfakcjonująca
 • Przedsiębiorcy i zawodowi kierownicy, którzy chcą lepiej poznać rachunkowość finansową
 • Osoby przygotowujące się od podstaw do wykonywania zawodów: księgowy (kod zawodu 331301 KZiS MPiPS) oraz specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241103 KZiS MPiPS)

Kurs księgowości online podzielony jest na sekcje:

Czy warto nauczyć się rachunkowości i jak to zrobić?

 • Po co uczyć się rachunkowości?
 • Jak nauczyć się rachunkowości? (metoda)

Czy księgowi rządzą światem?

 • Księgowi są potrzebni w każdej organizacji
 • Rachunkowość to międzynarodowy język biznesu
 • Skandale finansowe a kreatywna (fałszywa) rachunkowość
 • Prawdziwy obraz, etyka zawodowa i prawo bilansowe

BONUS: Pokochaj rachunkowość!

 • Czy w starożytności byli księgowi?
 • Rachunkowość a średniowieczni kupcy i bankierzy
 • Od Luca Paciolego do spółek giełdowych?
Podstawy systemu rachunkowości
 • Podstawowe pojęcia i prawa rachunkowości
 • Fundamentalna prawa rachunkowości (aksjomaty)
 • Reguły metodyczne (zasady) rachunkowości
 • Funkcje rachunkowości
 • Rachunkowość a zarządzanie i inwestowanie

Sprawozdanie finansowe, czyli “produkt” rachunkowości

 • Elementy sprawozdania finansowego
 • Kto i jak podpisuje sprawozdanie finansowe?
 • Bilans, jego konstrukcja i elementy
 • Konstrukcja rachunku zysków i strat
 • Etapy ustalania wyniku finansowego w rachunku zysków i strat
 • Informacja dodatkowa
 • Sprawozdanie z działalności jednostki
 • Zestawienie zmian w kapitale własnym
 • Rachunek z przepływów pieniężnych (cash flow)
 • BONUS: Zatwierdzanie sprawozdania finansowego (dokumenty)

Podmiot i przedmiot rachunkowości

 • Definicja przedsiębiorstwa i jej elementy (KC art.55.1)
 • Forma prawna przedsiębiorstwa a zakres ksiąg rachunkowych
 • Operacja gospodarcza jako przedmiot rachunkowości
Konto księgowe
 • Jak powstało konto księgowe i rachunkowość dwustronnego zapisu?
 • Konta aktywów i pasywów
 • Konta przychodów i kosztów
 • Budowa konta księgowego
 • Układ typograficzny konta księgowego w systemie finansowo-księgowym
 • Prosta korespondencja kont księgowych
 • Złożona korespondencja kont księgowych
 • Podzielność kont: podział poziomy
 • Podzielność kont: podział pionowy
 • Zakładowy plan kont (ZPK)
 • BONUS: Zaprowadź dla siebie konto “kasa” i “rachunek bieżący”

Dowody księgowe

 • Jakość dowodów księgowych (3 cechy)
 • BONUS: Sformalizowana kontrola dowodów księgowych
 • Dekretacja dowodów księgowych
Księgi rachunkowe i ich organizacja
 • Segregacja i archiwizacja dowodów księgowych
 • Powiązanie elementów ksiąg rachunkowych
 • Dziennik i jego konstrukcja
 • Wprowadzanie operacji gospodarczych do dziennika
 • Księga główna i księgi pomocnicze
 • Jak działają księgi pomocnicze?
 • Zestawienie obrotów i sald (konstrukcja)
 • Jak korzystać z zestawienia obrotów i sald?
 • Inwentaryzacja
 • Okresy inwentaryzacji
 • Metody inwentaryzacji
 • Poprawianie błędów księgowych (storno czarne i czerwone)
 • Rok księgowy a zadania księgowego

Ewidencja podstawowych operacji bilansowych i wynikowych

 • Operacje bilansowe
 • Operacje wynikowe

BONUS: Praktykuj rachunkowość w domu!

 • Jak pokonać bariery w nauce rachunkowości?
 • Co to jest amerykanka?

Rozkochaj się w rachunkowości z moim kursem online

Ja osobiście mogę powiedzieć, że kocham rachunkowość. Otóż ona, jak nic innego, otwiera oczy na możliwości prowadzenia biznesu. Informacje dostarczane przez rachunkowość są podstawą zarządzania przedsiębiorstwem. Nie da się bowiem zarządzać żadnym obszarem przedsiębiorstwa, jeśli nie dysponuje się zestawem wystandaryzowanej informacji ekonomicznej o: stanie należności, zapasach magazynowych, dynamice przychodów ze sprzedaży, kosztach, wartości aktywów, zobowiązań, itd.

Nie sposób wymienić wszystkich niesamowitych walorów rachunkowości, dopóki się jej bardzo dobrze nie pozna. Dla mnie rachunkowość jest po prostu królową wśród wszystkich nauk ekonomicznych, tak jak matematyka jest królową wszystkich nauk. Kto pozna rachunkowość, ten sam dojdzie do takich wniosków.

Podstawy Rachunkowości, czyli kurs od Zera do Buchaltera?

Bilans musi wyjść na zero! Tak mówią księgowi. Tylko co to znaczy w praktyce? W tym kursie księgowości poprowadzę Cię od zerowej wiedzy na  temat rachunkowości finansowej do bardzo, bardzo solidnych podstaw.

Daję Ci gwarancję, że po rzetelnym przerobieniu ze mną tego kursu poczujesz się jak początkujący samodzielny księgowy. Księgowy, który “ogarnia” całość systemu księgowego przedsiębiorstwa i rozumie każdy jego najważniejszy element.

Czego potrzebujesz do nauki rachunkowości oprócz chęci?

Potrzebujesz porządny kalkulator, brulion A4 w kratkę, długopis, korektor i… wiele, wiele wolnych wieczorów. Ten kurs to nie tylko dużo wykładów, ale i zadań obrachunkowych do samodzielnego przerobienia. Oprócz tego będziemy także studiować fragmenty ustawy o rachunkowości, kodeksu cywilnego, kodeksu spółek handlowych.

Razem poprowadzimy uproszczone księgi rachunkowe w MS Excelu i sporządzimy sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową) hipotetycznej spółki w MS Word. Na koniec spróbuję Cię zachęcić do poprowadzenia “Amerykanki” w Excelu przez kilka miesięcy.

Dobry księgowy znajdzie pracę zawsze i wszędzie!

Będzie sporo roboty i “wkuwania” na sam początek! Ale zysk jest bardzo konkretny i wymierny! Rachunkowość finansowa to międzynarodowy język biznesu. Ucząc się podstaw rachunkowości na tym kursie możesz aplikować o pracę w działach finansowo-księgowych na całym świecie: w Krakowie, Berlinie, Londynie, a nawet Nowym Jorku. Wystarczy oprócz rachunkowości znać język obcy.

Nic też nie otwiera tak oczu na możliwości inwestycyjne i biznesowe, jak właśnie rachunkowość!  W niej bowiem zawarta jest przenikliwość i elegancja myślenia ekonomiczno-finansowego! Zapraszam na kurs księgowości!

Aha! I jeszcze jedno! Zwróć uwagę na super atrakcyjną cenę tego kursu! Gdyby ten kurs był organizowany w formie stacjonarnej w Twoim mieście, to musiałby kosztować Cię ponad 1.000 zł. Ponieważ jest w formie on-line, możesz go mieć poniżej 100 zł!

[Photo by Helloquence / Unsplash]

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Powiązane artykuły