#TECH: Nowe technologie zmienią prawo spółek handlowych

wrz 7, 2020 | Newsy

W ministerstwa Aktywów Państwowych odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu eksperckiego do spraw wykorzystania nowych technologii w prawie handlowym, który działać będzie w ramach Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego tego resortu. Przewodniczącym zespołu został dr hab. Marek Leśniak z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zdaniem dr hab. Marka Leśniaka: Wprowadzenie do KSH zmian związanych z nowymi technologiami ma celu przede wszystkim poprawę funkcjonowania polskiej gospodarki oraz zwiększenie bezpieczeństwa obrotu.

Trzy obszary zmian w prawie handlowym

Przewodniczący Zespołu, dr hab. Marek Leśniak zaproponował trzy zasadnicze obszary, które powinny stanowić przedmiot przyszłych prac legislacyjnych:

1) stworzenie przepisów umożliwiających zakładanie online spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, za pomocą wzorca przygotowanego przez notariusza, lecz bez fizycznej obecności w kancelarii notarialnej. Rozwiązanie to będzie stanowiło implementację dyrektywy unijnej nr 2019/1151 z 20 czerwca 2019 r. Prace nad takim modelem toczą się już w Niemczech i Hiszpanii – Przewodniczący zespołu – dr hab. Marek Leśniak uczestniczył w prezentacji znajdującego się już w zaawansowanym stadium rozwiązania niemieckiego, przedstawionego przez niemiecką izbę notarialną.

2) obszar, który wskazywany jest jako możliwy do poprawy to m.in. kwestia normatywnych wzorców umów spółek handlowych, które już funkcjonują. Dokonanie analizy przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, Kodeksu spółek handlowych a także rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw i stworzenie rozwiązań wokół przepisów, które w obecnym kształcie są uważane za uciążliwe dla uczestników obrotu gospodarczego.

3) zaproponowanie rozwiązań, które obecnie nie istnieją w Kodeksie spółek handlowych m.in. dotyczące obrotu prawami udziałowymi w spółce z o.o. i zmianami sposobu tego obrotu, by dostosować możliwość tego obrotu do czynności dokonywanych na odległość.

Kolejną materią w tym zakresie, nad którą pochylić ma się zespół ekspercki, jest problematyka depozytu sądowego, który teoretycznie chronić wierzycieli podmiotu podlegającego wykreśleniu z rejestru, ale w praktyce się nie sprawdza – chociażby ze względu na to, że sąd rejestrowy nie ma możliwości prawnych ani faktycznych badania stanu tego depozytu.

Jak ułatwić funkcjonowanie 440 tys. spółek kapitałowych?

Posiedzenie otworzył Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego Janusz Kowalski, który wręczył zgromadzonym ekspertom akty powołania i podziękował za przyjęcie zaproszenia do udziału w pracach zespołu.

Podczas kolejnego posiedzenia, uczestniczący w pracach eksperci omówią najważniejsze problemy związane z przedstawionymi wyżej zagadnieniami oraz zaproponują możliwe rozwiązania.

Powołanie zupełnie nowego zespołu eksperckiego w ramach działającej od lutego Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego jest stanowi potwierdzenie zapowiadanej przez Sekretarza Stanu Janusza Kowalskiego kontynuacji prac nad reformą Kodeksu spółek handlowych.

Głównym zadaniem reformy jest dostosowanie Kodeksu Spółek Handlowych do obecnie panujących w Polsce realiów gospodarczych, tak aby ułatwić funkcjonowanie ponad 440 tys. spółek kapitałowych w Polsce.

W tym miejscu warto również zaznaczyć, że pierwszy z przygotowanych przez Komisję projektów reformy Kodeksu spółek handlowych znajduje się obecnie w procesie konsultacji publicznych, które potrwają do 19 września br.

[Źródło: PAP; Zdjęcie: Simon Abrams Unsplash]

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Powiązane artykuły

Mocna jednoprocentowa podwyżka stóp NBP!

Mocna jednoprocentowa podwyżka stóp NBP!

Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2022 r. Rada podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 1,00 pkt proc., tj. do poziomu 4,50%....