[JOB#034] Lokaty bankowe a droga do wolności finansowej, cz. 1

maj 11, 2018 | Newsy

Coraz częściej pojawiają się Wasze pytania o lokaty bankowe. Pytacie: czy powinniśmy zakładać lokaty? Czy to jest opłacalne? Czy oprocentowanie lokat bankowych nie jest po prostu śmieszne w porównaniu z obligacjami, inwestycjami w akcje, fundusze, złoto i inne instrumenty? Jaka jest pożądana całkowita wartość lokat? Itd. Nie ma jednoznacznych i jedynie poprawnych odpowiedzi na te pytania. W Akademii Finansów Osobistych spróbujemy jednak sformułować pewne podpowiedzi, jak zarządzać lokatami bankowymi w drodze do wolności finansowej.

Co oszczędności mówią o Twojej kondycji finansowej?

Na samym początku zwróćmy uwagę na prosty fakt. Samo pojawienie się „problemu” oszczędności w finansach osobistych jest wynikiem zrównoważenia budżetu domowego (o modelach zarządzania finansami rodziny możesz przeczytać klikając tutaj). Jeżeli pojawiają się oszczędności, to znaczy, że zaczynasz wydawać mniej niż zarabiasz.

Generalnie w finansach osobistych mamy do czynienia z trzema strumieniowymi kategoriami finansowymi: dochodami, wydatkami i oszczędnościami (więcej o metodach oszczędzania możesz przeczytać klikając tutaj). Oszczędności pojawiają się tylko wówczas, gdy nauczymy się trzymać w ryzach finanse, a raczej pod kontrolą nasze własne potrzeby i… emocje!

Systematyczne pojawianie się oszczędności to ważny etap rozwoju samodzielności finansowej. Niestety, wielu ludzi na tym etapie popełnia błędy i popada w złe nawyki finansowe. Myślą sobie: lokaty bankowe są tak nisko oprocentowane, a inwestowanie w akcje, fundusze, złoto jest ryzykowne i wymaga specjalistycznej wiedzy. W związku z tym wyciągają dramatyczny w swoich skutkach wniosek: nie opłaca się oszczędzać!

Potem jadąc na zakupy, przypadkowo kupują nowe TV plazmę 60 cali lub trzeci samochód wspomagając się kredytem (leasingiem). Nie miejcie złudzeń! Właśnie ten moment decyduje, kto będzie bogaty, a kto na zawsze pozostanie w tzw. klasie średniej całe życie goniącej za bieżącym pieniądzem, aby zabezpieczyć nastawiony na konsumpcję, wysoki standard życia „na pokaz”. W Polsce cały czas zdaje się królować zgubne w skutkach powiedzenie „zastaw się, a postaw się!”, a to przecież czysta głupota!

Osobiście znam młodych ludzi, którzy w leasing biorą nowe luksusowe samochody za kilkaset tysięcy złotych! Samochodowy lans z kilkutysięczną ratą leasingową co miesiąc drenującą ich finanse! To praktycznie zamyka drogę do wolności finansowej i zmusza do ciągłej pogoni za bieżącym pieniądzem!  (Tutaj możesz kliknąć i zobaczyć na YT moje odcinki o samochodach w kontekście finansów osobistych: JOB#013, JOB#017, JOB#018, JOB#019)

Zatem pierwszy wniosek, który musimy wyciągnąć jest taki: nie rezygnuj z krótkookresowego, a nawet średniookresowego oszczędzania pieniędzy na lokatach bankowych tylko dlatego, że są nisko oprocentowane! Raczej zrezygnuj z dodatkowej niepotrzebnej konsumpcji, aby uchronić rosnący kapitał przed roztrwonieniem. Zarabiaj, oszczędzaj, zakładaj lokaty, dokładaj do nich nowe i buduj własny kapitał!

Odsetki, procent, długość lokaty

Może warto, abyśmy w Akademii Finansów Osobistych przy okazji pierwszej części poświęconej lokatom bankowym pochylili się nad terminologią z nimi związaną. Zwróćmy uwagę, że lokata bankowa oraz kredyt bankowy, to dwa podstawowe instrumenty znane od stuleci w bankowości i finansach, przy okazji których stosuje się rachunek odsetkowy. Rachunek odsetkowy to operacja naliczenia „procentu” lub „odsetek” od bazowej kwoty kapitału zaangażowanej w trakcie tej operacji.

Procent – wynagrodzenie właściciela kapitału za czasowe użyczenie go, określone jako stosunek tegoż wynagrodzenia do bazowej kwoty kapitału. Zatem jeżeli za pożyczenie na okres jednego roku kwoty 100 zł otrzymam od mojego dłużnika 105 zł, na co składa się 100 zł kapitału oraz 5 zł odsetek, to procent, jak łatwo obliczyć, wynosi 5 i zapiszemy go jako „5%”. Na marginesie dodajmy, że w finansach zwyczajowo procent odnosi się do 1 roku. Zatem jeżeli w ofercie finansowej nie ma żadnej dodatkowej informacji, jakiego okresu dotyczy operacja wypożyczenia kapitału, to możemy być pewni, że chodzi o 1 rok. Czasami można spotkać skrót „p.a.”, czyli „per anno”, co pochodzi od łacińskiego zwrotu „na rok”.

Odsetki – to nominalna kwota pieniężna jaką właściciel kapitału otrzymuje zazwyczaj po zakończeniu okresu odsetkowego obliczona od podstawy kapitałowej przy zastosowaniu rachunku oprocentowania. Piszę „zazwyczaj” ponieważ czasami można spotkać produkty bankowe, gdy odsetki wypłacane są „z góry”, a więc na dzień założenia depozytu. Takie rozwiązanie należą jednak do rzadkości.

Jak obliczyć zysk z lokaty?

Oczywiście bardzo często oferta finansowa zaadresowana do gospodarstw domowych dotyczy lokat poniżej 12 miesięcy. Możecie zatem spotkać lokaty bankowe półroczne, 3-miesięczne, 1-miesięczne, 14-dniowe, a nawet dla większych kwot tzw. overnight (O/N), a więc na jedną noc. Wówczas procent nadal będzie wyrażony w ujęciu rocznym, jednakże obliczenie nominalnej kwoty odsetek wymaga stosunkowego skorygowania ich do okresu trwania stosunku finansowego. Jeżeli ulokuję 10.000 PLN na 1,5% p.a., jednakże będzie to lokata półroczna, to naliczone odsetki wyniosą nie 150 PLN, ale jedynie 150 PLN * ½, a więc za połowę roku, czyli 75 PLN. Jeżeli lokata będzie kwartalna, to otrzymam tylko 37,5 PLN, a przy lokacie miesięcznej otrzymam 1/12 z 150 PLN, czyli 12,5 PLN. W kolejnej części dodatkowo opowiemy o tzw. podatku Belki, który będzie jeszcze zmniejszał i tak skromne kwoty wypłacanych odsetek.

Depozyt, deponent a depozytariusz

Depozyt – w języku finansowym słowo depozyt nie ma jednego znaczenia. Przede wszystkim depozyt pieniężny to kwota kapitału ulokowana w banku na rachunkach na żądanie (czyli a’vista) lub rachunkach lokat terminowych. Zatem słowo depozyt bankowy i lokata bankowa możemy traktować jako synonimy. W bankach jednak depozyty mogą mieć również charakter niepieniężny. Depozyt niepieniężny może mieć postać głównie różnych form metali szlachetnych (biżuteria, sztabek inwestycyjnych, numizmatów), kamieni szlachetnych i papierów wartościowych (akcji, obligacji, weksli). Rzadziej takim depozytem mogą być dokumenty lub działa sztuki.

Deponent – podmiot składający przedmiot depozytu, a więc pieniądze lub rzeczy, u depozytariusza. Deponentem są zazwyczaj osoby fizyczne zakładające lokaty bankowe, ale także mogą w tej roli występować instytucje.

Depozytariusz – podmiot przyjmujący depozyt od deponenta na przechowanie. Zazwyczaj jest nim bank, dom maklerski lub firma inwestycyjna. Bank zazwyczaj wypłaca deponentom odsetki za okres utrzymywania lokat terminowych. Odsetki te są istotnym elementem kosztów banku wpływającym na wynik finansowy. Nazywa się je po prostu kosztami odsetkowymi.

Już za tydzień kolejny odcinek o lokatach bankowych

Tym razem jedynie wprowadzenie do problematyki lokat bankowych w kontekście budowania wolności finansowej. Mam już prawie gotowy materiał na kolejne odcinki. Jednakże, jeżeli już teraz macie jakieś pytania dotyczące tego tematu, to bardzo proszę o kontakt (e-mail, FB, komentarze na YT, telefon finansowy 888 455 899). Wówczas będę w stanie jeszcze odpowiedzieć na te kwestie w kolejnych odcinkach! Trzymajcie się ciepło! Maj nas rozpieszcza w tym roku! Jest pięknie! 😉

Ja lubię oszczędzać pieniądze, a Wy?

 

 

3 komentarze

  1. rok po łacinie to “anno”, a nie “ammo” 😉

    Odpowiedz
    • Dziękuję za korektę. Wkrótce poprawię i pozdrawiam 😉

      Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Powiązane artykuły

Mocna jednoprocentowa podwyżka stóp NBP!

Mocna jednoprocentowa podwyżka stóp NBP!

Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2022 r. Rada podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 1,00 pkt proc., tj. do poziomu 4,50%....