Aktywa i pasywa, czyli jak myślą milionerzy | LFO#05

sie 8, 2019 | Blog

Jak myślą milionerzy i multimilionerzy? Gdyby przeprowadzić badania nad sposobem myślenia w zamożniejszych rodzinach okazałoby się, że ich język, schematy postrzegania świata, a przede wszystkim zjawisk finansowych, są po prostu specyficzne. Idę o zakład, że dzieci i młodzież wychowana w zamożnych domach w praktyczny sposób rozumie pojęcia aktywów i pasywów, czyli zasobów majątkowych oraz źródeł ich finansowania. Natomiast ich równolatkowie z rodzin mniej zamożnych zazwyczaj nie znają tych koncepcji, ponieważ ich rodzice nie przywiązują do nich większej uwagi żyjąc według schematu „co zarobię, to wydaję”.

Ktoś zapyta: i co z tego wynika? Ano to, że nasze myśli bardzo mocno determinują nasze działania, a te kształtują naszą przyszłość w dłuższym horyzoncie czasu. Sportowiec zanim osiągnie doskonałe wyniki najpierw poznaje metody treningu, kluczowe czynniki sukcesu oraz oswaja się z nawykami życiowymi, które uprawdopodobniają zwycięstwa. Wybitny artysta, np. muzyk, musi znać odrobinę teorii muzyki, aby rozumieć, dlaczego pomiędzy jednymi dźwiękami występuje harmonia, a pomiędzy innymi nie. Tak samo jest w dziedzinie finansów osobistych. Wskoczenie na nieco wyższy „poziom” finansowy, a przede wszystkim utrzymanie się na nim i podjęcie dalszej wspinaczka, wymaga dobrego zrozumienia pojęć aktywów i pasywów. Bez tej wiedzy i towarzyszącej jej nawykom finansowym nawet sportowcy i celebryci, którzy za młodu zarabiali krocie, czasami po prostu miliony dolarów, kończą jako bankruci.

Skrócony opis lekcji dla przyszłych milionerów

Przedstawienie myślenia w kategoriach bilansowych jako podstawowego narzędzia koncepcyjnego służącego do kontrolowania majątku. Jeżeli postanowimy, że będziemy przez całe życie oszczędzać i inwestować 10%-20% naszych dochodów (patrz wcześniejsze scenariusze lekcji finansów osobistych, np. o systemie słoików – link), to już wkrótce staniemy przez problemem, jak w praktyce zarządzać dużym majątkiem (bogactwem). Podstawą metodyczną zarządzania majątkiem jest od wieków bilans obejmujący aktywa i pasywa. Jest to także pierwsza lekcja o finansach dla przyszłych przedsiębiorców.

Cele lekcji o aktywach i pasywach

Uczeń:

 • zaczyna rozumieć, dlaczego ludzie zamożni i najwięksi przedsiębiorcy myślą w kategoriach bilansowych
 • zna praktyczny wymiar pojęć aktywów i pasywów w finansach rodziny
 • nabywa umiejętność szacowania wartości majątku (aktywów) oraz określania jego wartości netto
 • zaczyna rozumieć, na czym w praktyce polega hasło „pieniądz robi pieniądz”

Słowa kluczowe

 • bilans
 • równowaga bilansowa
 • aktywa i pasywa
 • majątek (aktywa) netto
 • aktywa pracujące
 • aktywa niepracujące
 • kapitał własny i kapitał obcy
 • dochód pasywny

Metody realizacji zajęć

 • prezentacja podstawowych pojęć
 • prezentacja i omówienie hipotetycznych zestawień bilansowych osób znajdujących się w odmiennych sytuacjach życiowych, majątkowych i finansowych
 • samodzielne posługiwanie się kategoriami bilansowymi oraz ogólnymi zasadami konstrukcyjnymi bilansu 

Materiały

 • tradycyjna tablica
 • kserokopie uproszczonych zestawień bilansowych przygotowanych pod kątem finansów osobistych uwzględniających cztery podstawowe kategorie: aktywa pracujące, aktywa niepracujące, kapitał własny, kapitał obcy

Proponowany przebieg zajęć

Na wstępie nauczyciel może zadać uczniom kilka pytań: Czym różnią się ludzie naprawdę zamożni od tych, którzy jedynie chcą wyglądać na zamożnych? Czy luzie autentycznie bogaci są skłonni do wystawnej konsumpcji na pokaz? (Można przywołać przykład miliardera Warrena Buffetta, który prywatnie żyje nadzwyczaj skromnie, choć jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie) Czy majątek ludzi autentycznie bogatych służy bezpośredniemu zaspokajaniu ich osobistych potrzeb? W jaki sposób myślą o majątku i pomnażaniu pieniędzy ludzie zamożni?

Wprowadzenie:

Nauczyciel przedstawia model myślenia o finansach charakterystyczny dla konsumpcyjnego stylu życia. Wskazuje, że nie można wydawać wszystkim pieniędzy, które się zarabia. Omawia zgubne skutki i zagrożenia związane z wystawnym życiem na kredyt. Wskazuje, że zamożność buduje się latami według schematu: zarabiam, oszczędzam, inwestuję, a nie natychmiastowego spełniania zachcianek na kredyt. Wskazuje, że choć osoby prywatne nie są zobligowane do sporządzania bilansów zgodnie z ustawą o rachunkowości, to rozumienie podstawowych kategorii bilansowych ułatwia zarządzanie dużym majątkiem prywatnym.

Rozwiniecie:

Nauczyciel przedstawia na tablicy w następującej po sobie kolejności trzy obrazy bilansowe charakterystyczne dla: (1) młodej osoby na starcie życia (aktywa: komputer, używany samochód; pasywa: kapitał własny; skromna suma bilansowa), (2) dojrzałej osoby żyjącej na kredyt (dominują aktywa niepracujące: luksusowy dom lub mieszkanie, samochody; pasywa: duże kredyty bankowe; średnia suma bilansowa), (3) dojrzałej osoby dążącej do wolności finansowej (dominują aktywa pracujące: wynajmowane nieruchomości, majątek przedsiębiorstw; pasywa: głównie kapitał własny; wysoka suma bilansowa).

Następnie nauczyciel zachęca uczniów do samodzielnego sporządzenia ich własnych bilansów na dzień dzisiejszy obejmujących w aktywach np. rower, komputer, tablet, aparat fotograficzny itd. Ta zabawa jest wstępem do zarysowania bilansowej wizji swojego majątku (aktywów pracujących) oraz źródeł jego pochodzenia w przyszłości, za załóżmy 15-25 lat. Nauczyciel zachęca uczniów, aby tworząc przyszłe bilanse pro forma zawarte w nich aktywa pracujące wychodziły naprzeciw żywotnym interesom społecznym i gospodarczym, czyli spełniały potrzeby innych ludzi.

Zakończenie:

Jednym z najważniejszych nawyków finansowych ludzi przedsiębiorczych oraz zamożnych jest umiejętność praktycznego myślenie w kategoriach bilansowych. Podstawą wolności finansowej jest kontrolowanie aktywów pracujących przynoszących odsetki, dywidendy, czynsze lub zyski. W ten sposób w praktyce stosuje się zasadę „pieniądz robi pieniądz”. Dalszy rozwój polskiej przedsiębiorczości oraz polskiego kapitału w dużym stopniu uzależniony jest od tego, czy młodzi ludzie będą skłonni w przyszłości zakładać nowe przedsiębiorstwa oraz budować aktywa służące zaspokajaniu potrzeb innych, a nie potrzeb własnych!

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Powiązane artykuły