Przedmiot Biznes i zarządzanie w polskich szkołach | Zaproszenie do konsultacji

sty 22, 2022 | Newsy

20 stycznia 2022 r. w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych odbyło się spotkanie Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka z przedstawicielami polskiego biznesu, organizacji przedsiębiorców oraz uczelni ekonomicznych. Wydarzenie miało formułę warsztatów, które były poświęcone nauczaniu zagadnień związanych z przedsiębiorczością w polskich szkołach oraz dostosowaniu ich do potrzeb polskiej gospodarki. Chcemy, aby od 1 września 2023 r. do szkół został wprowadzony przedmiot biznes i zarządzanie, który od 2027 r. będzie można wybrać jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym na egzaminie maturalnym.

– Dziękuję za gotowość do rozmów i konsultacji, od których zależeć będzie kształt i treść nowego przedmiotu biznes i zarządzanie, który planujemy wprowadzi do szkół od roku szkolnego 2023/2024 – powiedział Minister Edukacji i Nauki podczas dzisiejszego spotkania, zwracając się do przedstawicieli biznesu.

Szef MEiN zwrócił uwagę, że w nauczaniu przedsiębiorczości konieczne jest położenie większego nacisku na rozwijanie praktycznych umiejętności i kompetencji:

– Podstawy przedsiębiorczości weszły do programu nauczania już jakiś czas temu i służą naszej młodzieży, pomagają, by w dorosłym życiu młodzi ludzie potrafili podejmować decyzje finansowe. Za mało jest jednak praktycznych aspektów przedsiębiorczości i zarządzania. Minister Edukacji i Nauki dodał, że młody człowiek już na początku swojego dorosłego życia powinien być wyposażony w kompetencje, które pozwolą mu sprawnie funkcjonować w świecie finansów i zarządzania oraz podejmować odpowiedzialne decyzje finansowe.

Biznes i zarządzanie – nowy przedmiot odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców

Otwierając dzisiejsze warsztaty, Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zapowiedział wprowadzenie do podstawy programowej przedmiotu pod nazwą biznes i zarządzanie. Przedmiot ten będzie realizował założenia obecnego przedmiotu podstawy przedsiębiorczości i rozszerzał je. Planuje się, że dotychczasowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych zostanie utrzymany. Biznes i zarządzanie zastąpi obecne podstawy przedsiębiorczości. W podstawie programowej, oprócz wymagań dla poziomu podstawowego, określone zostaną również wymagania dla poziomu rozszerzonego, tak aby chętni uczniowie mogli przystąpić do egzaminu maturalnego z biznesu i zarządzania jako przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Po raz pierwszy egzamin ten zostanie przeprowadzony w 2027 r.

Wprowadzenie nowego przedmiotu maturalnego jest odpowiedzią na potrzeby i postulaty zgłaszane przez środowiska biznesowe i akademickie, a także Radę Edukacji Finansowej oraz Radę do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP. Warto dodać, że przedmioty dotyczące zarządzania i biznesu są obecne w międzynarodowym systemie edukacji (IB) oraz w systemach edukacji takich państw jak np. Wielka Brytania (A-Level), gdzie cieszą się dużą popularnością wśród uczniów.

Nowy przedmiot nauczany w nowy sposób

Wprowadzenie możliwości kształcenia w zakresie przedsiębiorczości i biznesu na poziomie rozszerzonym pozwoli na to, aby w ramach nowego przedmiotu, obok zagadnień takich jak finanse osobiste, rynek pracy czy system gospodarczy, które są już obecne w podstawie programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, pojawiły się także dodatkowe treści. Szczególny nacisk w ramach BiZ będzie położony na pracę w grupach, analizowanie praktycznych przykładów doświadczeń polskich i zagranicznych przedsiębiorców oraz rozwijanie kompetencji liderskich. To elementy obecne na każdych studiach biznesowych, w tym w ramach programów typu MBA, których zakres na potrzeby nowego przedmiotu zostanie dopasowany.

Katalog materiałów dydaktycznych zostanie wzbogacony o nowe technologie oraz narzędzia cyfrowe służące uczniom, nauczycielom i innym członkom społeczności szkolnej.

Zapraszamy przedsiębiorców do współpracy

– Dla rozwoju gospodarki kluczowa jest edukacja młodego pokolenia. Ta zaś powinna być oparta na doświadczeniach polskich przedsiębiorców. Chcemy wspólnie stworzyć innowacyjny, odpowiadający potrzebom rynku pracy przyszłości przedmiot, który sprawi, że będziemy mieć więcej młodych ludzi wyposażonych w kompetencje przedsiębiorcze i menedżerskie. Wszystkich tych, którzy chcą się podzielić swoim doświadczeniem, zapraszamy do włączenia się w konsultacje – powiedziała Justyna Orłowska, Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej.

Konsultacje dotyczące podstawy programowej – zapraszamy do udziału!

Głównym założeniem nowego przedmiotu jest nadanie mu praktycznego wymiaru i dostosowanie zagadnień do oczekiwań rynku pracy oraz potrzeb uczelni. Dlatego zachęcamy przedstawicieli biznesu, organizacji branżowych i ekspertów-praktyków do udziału w pracach związanych z przygotowaniem podstawy programowej przedmiotu biznes i zarządzanie.

W konsultacjach można wziąć udział za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Powiązane artykuły

Mocna jednoprocentowa podwyżka stóp NBP!

Mocna jednoprocentowa podwyżka stóp NBP!

Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2022 r. Rada podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 1,00 pkt proc., tj. do poziomu 4,50%....