MF: Rusza Monitor Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego

cze 25, 2021 | Newsy

Ministerstwo Finansów uruchomiło Monitor Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK), który umożliwi wszystkim zainteresowanym śledzenie na bieżąco postępów w realizacji Strategii. Monitor jest publikowany na stronie internetowej Ministerstwa Finansów i zawiera informacje o działaniach podejmowanych przez MF oraz inne instytucje zaangażowane w realizację SRRK.

„Od kilku miesięcy intensywnie pracujemy nad realizacją Strategii – spotykamy się z uczestnikami rynku i przygotowujemy projekty przepisów. Niedawno opublikowaliśmy projekt regulacji crowdfundingu, a w przyszłym tygodniu, podczas spotkania grupy roboczej, przedstawimy propozycje zmian do regulacji funduszy inwestycyjnych, które mają usprawnić funkcjonowania na polskim rynku funduszy ETF. Chcemy być transparentni i regularnie informować rynek o podejmowanych przez nas działaniach. Monitor SRRK umożliwi wszystkim zainteresowanym śledzenie ich na bieżąco.” – podkreśla Katarzyna Szwarc Pełnomocniczka Ministra Finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego.

Monitor Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego jest podzielony na dziesięć obszarów tematycznych: Organizacja SRRK, Działania Międzynarodowe, Wzmocnienie Jakości oraz Skuteczności Regulacji i Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym, Ład Korporacyjny i Transparentność Rynku, Rozbudowa Oferty Produktów i Usług Inwestycyjnych, Edukacja Finansowa, Innowacje i FinTech, Inwestorzy, Emitenci, Zrównoważone Finanse.

W każdym z obszarów Ministerstwo Finansów będzie regularnie informować o realizacji poszczególnych działań przewidzianych w SRRK, na każdym etapie. Pojawią się informacje o projektach legislacyjnych, spotkaniach grup roboczych i innych działaniach, m. in. konferencjach i spotkaniach z interesariuszami.

W monitorze będą dostępne informacje o działaniach podejmowanych przez Ministerstwo Finansów oraz inne instytucje zaangażowane w realizację SRRK, takie jak Komisja Nadzoru Finansowego, Giełda Papierów Wartościowych czy Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Monitor jest publikowany pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/monitor-srrk

Źródło: MF/PAP

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Powiązane artykuły

Mocna jednoprocentowa podwyżka stóp NBP!

Mocna jednoprocentowa podwyżka stóp NBP!

Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2022 r. Rada podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 1,00 pkt proc., tj. do poziomu 4,50%....