#BIZNES: Koronakryzys nie tak groźny dla polskich MŚP? | Raport Pekao

wrz 23, 2020 | Newsy

Mogło być gorzej – wynika z danych raportu Pekao S.A., dotyczącego wyników sektora przedsiębiorstw w pierwszym półroczu 2020. Mniejsza skala recesji, duża elastyczność w zakresie kosztów działalności oraz realne wsparcie finansowe udzielone firmom w ramach tarczy antykryzysowej sprawiły, że Polska była (wg. Eurostat) jednym z zaledwie 3 krajów UE, w których firmy w drugim kwartale 2020 były w stanie zwiększyć swoją nadwyżkę operacyjną brutto.

Pesymistyczne oczekiwania, optymistyczne zaskoczenie

Miniony kwartał był pod wieloma względami rekordowo słaby. Po polskich firmach oczekiwano rekordowo złych wyników finansowych, tymczasem okazało się, że Polska w drugim kwartale 2020 należała do najmniej dotkniętych przez pandemię Covid-19 gospodarek Unii Europejskiej.

Spadek PKB, który wyniósł 7,9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w 2019, to niewiele w porównaniu z Hiszpanią, Francją czy Włochami, gdzie PKB zmalało o 20 proc. lub nawet więcej.

„W Polsce bardzo szybko wprowadzono ograniczenia społeczne. Jeśli odniesiemy to do liczby przypadków Covid-19, lockdown ostatecznie był mniej dotkliwy niż w krajach Europy Zachodniej. Istotnym czynnikiem ograniczającym skalę spadku PKB była też struktura gospodarki – mniejszy udział branży turystycznej, hoteli i gastronomii” – powiedział Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista Banku Pekao S.A.

Największy spadek przychodów, ale bez masowych upadłości

Pierwsze półrocze 2020 przyniosło historycznie silny spadek przychodów. W porównaniu z analogicznym okresem w 2019 o 3,7 proc. spadła sprzedaż krajowa, o 5,7 proc. przychody ogółem, a o 10,6 proc. eksport.

W Polsce nie doszło do masowych upadłości, których można było oczekiwać na początku pandemii. Kryzys uderzył punktowo: najbardziej w eksporterów silnie wkomponowanych w globalne łańcuchy dostaw oraz branże objęte restrykcjami wprowadzonymi w związku z pandemią.

Jedne biznesy tracą, inne zyskują, ogólnie nienajgorzej!

Najwyższe spadki zanotowały: hotele i restauracje (28,6 proc.), górnictwo i wydobycie (13 proc.), administrowanie i wsparcie firm (10,1 proc.) oraz przetwórstwo przemysłowe (9,4 proc.).

Najwyższe wzrosty natomiast zanotowały sektory gospodarki wodnej i odpadami (7,4 proc.), informacji i telekomunikacji (4,9 proc.) i budownictwa (4,5 proc.).

Dane zawarte w raporcie Pekao S.A. pokazują, że choć zyski firm w porównaniu z pierwszym półroczem 2019 spadły średnio o 18 proc., a wynik operacyjny zmalał o 3,3 mld zł, polskie przedsiębiorstwa dobrze poradziły sobie z wyzwaniami biznesowymi i uniknęły poważniejszych trudności na poziomie podstawowej działalności operacyjnej.

Wynik netto sektora przedsiębiorstw w pierwszym półroczu 2020 zmalał do 65,2 mld zł w porównaniu z analogicznym okresem w 2019, gdy wyniósł 79,1 mld zł. Utratę części przychodów firmy jednak zrekompensowały sobie skuteczną optymalizacją kosztów – w czym znacząco pomógł spadek kosztów towarów oraz surowców i energii.

Najlepsze wyniki finansowe netto zrobiły małe firmy

Najlepszy wynik netto miały małe firmy, które zanotowały wzrost o 4,3 proc. (0,5 mld zł). Firmy średnie wykazały niewielki spadek 0,4 proc (0,1 mld zł). Natomiast dla dużych firm wynik netto znacząco zmalał o 28,7 proc (14,3 mld zł).

Spadek przychodów ze sprzedaży natomiast zanotowały wszystkie przedsiębiorstwa. W przypadku małych firm (10 do 49 pracowników) wyniósł 5,3 proc., średnich (50-249 osób) 3,6 proc., natomiast w przypadku dużych (pow. 250 osób) 6 proc.

„Sektor MŚP był przede wszystkim beneficjentem pomocy w ramach Tarcz Antykryzysowych czy Finansowych. Firmy z tego sektora były również mniej zależne od popytu zewnętrznego i globalnej koniunktury niż firmy największe” – wyjaśnił Ernest Pytlarczyk.

Polskie firmy poradziły sobie lepiej, niż firmy w starej UE

Polskie firmy w drugim kwartale 2020 poprawiły wyniki operacyjne najmocniej w całej Unii Europejskiej. Nadwyżka operacyjna brutto (produkcja globalna minus zużycie pośrednie i wynagrodzenia dla pracowników) przedsiębiorstw wyniosła w naszym kraju 14 proc., podczas gdy firmy najsilniejszych gospodarek UE zanotowały znaczący spadek NOB: Hiszpania o 26 proc., Włochy o 23 proc., Francja o 20 proc, Niemcy o 9 proc.

Sytuacja finansowa firm jest jednak bardzo zróżnicowana. Raport Pekao S.A. przedstawia punktowy (punktacja od 1 – najgorsze, do 4 – najlepsze) scoreboard sytuacji finansowej poszczególnych sektorów.

Wynika z niego, że w najlepszej sytuacji znalazły się: utrzymywanie porządku budowlanego, gospodarka odpadami, energetyka i gazownictwo, działalność prawnicza, księgowa oraz weterynaryjna, branże chemiczna i spożywcza oraz pozostała działalność profesjonalna.

Na dole tablicy punktowej znalazły się natomiast: górnictwo węgla, produkcja sprzętu transportowego oraz urządzeń elektrycznych, naprawa sprzętu AGD, motoryzacja, turystyka, sport i rekreacja oraz poczta i usługi kurierskie.

Trendy gospodarcze pokazują ostrożny optymizm i powrót do normalności

Trendy obserwowane w trzecim kwartale 2020 pozwalają na ostrożny optymizm. Ruszył eksport, a na ścieżkę wzrostu wróciła krajowa konsumpcja, która odzwierciedla zarówno stabilność rynku pracy, jak i ograniczoną skalę pogorszenia sytuacji finansowej gospodarstw domowych. Raport Pekao S.A. wykazuje, że w porównaniu z drugim kwartałem 2020, w trzecim kwartale możemy oczekiwać wzrostu PKB nawet o 8 proc.

„Mamy już końcówkę trzeciego kwartału i oczywiście mierzymy aktywność firm i konsumentów nawet na bazie dziennej, wykorzystując dane bankowe. To co widzimy to powrót wielu branż do normalności. Są jednak sektory, które muszą nadal zmagać się z ograniczeniami oraz samoograniczeniami konsumentów. Sektory te będą zmuszone do restrukturyzacji kosztów i zatrudnienia w kolejnych miesiącach. Będzie to czynnik w dużej mierze odpowiadający za przewidywany przez nas dalszy wzrost stopy bezrobocia, jednak poziom, jaki wskaźnik ten osiągnie będzie wyraźnie niższy niż prognozy ferowane na początku kryzysu” – podkreślił główny ekonomista Banku Pekao S.A.

Pełen tekst raportu można pobrać ze strony Banku Pekao S.A.

[Źródło: PAP / Bank Pekao S.A.]

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Powiązane artykuły

Mocna jednoprocentowa podwyżka stóp NBP!

Mocna jednoprocentowa podwyżka stóp NBP!

Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2022 r. Rada podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 1,00 pkt proc., tj. do poziomu 4,50%....