Indeksy giełdowe zielonej rewolucji to szansa na rozwój polskich przedsiębiorstw

paź 30, 2021 | Newsy

O nowych indeksach giełdowych odzwierciedlających notowania akcji przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie i ich wpływie na rynek kapitałowy oraz na cały proces dekarbonizacji gospodarki rozmawiali uczestnicy konferencji „ESG Warsaw 2021”, która odbyła się w Warszawie.

Wydarzenie otworzyło wystąpienie Izabeli Olszewskiej, członka zarządu Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie. Mówiła ona o analizach, które dowodzą, iż zagadnienia związane z ESG (skrót od ang. Environmental, Social Responsibility, Corporate Governance, czyli środowisko, społeczna odpowiedzialność, ład korporacyjny) nie wynikają z mody, a są trwałą zmianą wynikającą z odpowiedzialności.

„Na rynku kapitałowym obserwujemy widać istotną zmianę paradygmatu inwestowania. Zmieniła się nie tylko optyka inwestorów, którzy obecnie patrzą na swoje decyzje inwestycyjne przez soczewkę ESG” – mówiła Izabela Olszewska. Według niej ewoluuje też podejście spółek analizujących, w jaki sposób ich bieżąca działalność wpływa na otoczenie. Pojawia się też wiele nowych, zielonych produktów. „To dzieje się tu i teraz, a trend ten będzie tylko zyskiwał na znaczeniu” – podkreśliła Izabela Olszewska.

Według firmy analitycznej Morningstar Quantitative Equity Research tylko wartość aktywów zgromadzonych w funduszach ESG na koniec 2020 roku przekroczyła rekordowy poziom 40 mld dolarów. W ciągu ostatnich czterech lat wartość funduszy inwestycyjnych ESG nastawionych na zrównoważony rozwój wzrosła o ponad 50 proc. Na koniec ub. roku stanowiły one około 30 proc. wszystkich aktywów finansowych. Wniosek, zdaniem Izabeli Olszewskiej, nasuwa się sam:

„Firmy, które postawią na zrównoważony rozwój i będą odpowiednio to raportować, bez problemu pozyskają dostępne na rynku finansowanie” – stwierdziła.

W związku z rosnącym, znaczeniem tematów ESG pojawia się dużo nowych regulacji prawnych, jeszcze więcej, zdaniem Izabeli Olszewskiej, jest w przygotowaniu. Dlatego GPW, we współpracy z partnerami, opracowała przewodnik dla spółek, które będą uwzględniać ten obszar w swoich raportach. 3 września 2019 roku został wprowadzony giełdowy indeks WIG ESG, odzwierciedlający wartość portfela akcji spółek uznawanych za odpowiedzialne społecznie.

Na pytanie, czy indeksy giełdowe mogą poprawić klimat i dlaczego warto być częścią zielonego wskaźnika, próbowała odpowiedzieć w trakcie panelu „Czy indeksy giełdowe mogą poprawić klimat i dlaczego warto być częścią zielonego wskaźnika” Aleksandra Bluj, wiceprezes GPW Benchmark. Na wstępie przypomniała, że zadaniem wszystkich tego rodzaju wskaźników, także WIG ESG, jest odzwierciedlenie pewnej jasno zdefiniowanej rzeczywistości ekonomicznej, bycie swego rodzaju „punktem odniesienia”. Ale indeks może być także „narzędziem pracy” pasywnych funduszy inwestycyjnych, czy produktów finansowych, które nie inwestują w poszczególne spółki, ale w sposób zagregowany właśnie w indeksy.

Widzimy około 30 aktywnych ETF (fundusze inwestycyjne, których jednostki także notowane są na giełdzie) angażujących powierzane im środki finansowe głównie w akcje spółek selekcjonowanych pod kątem zgodności z czynnikami środowiskowymi, społecznymi oraz ładu korporacyjnego społecznie opartych o indeksy „zielone”. Ale, jak wskazała Aleksandra Bluj, są to przede wszystkim akcje przedsiębiorstw działających globalnie.

„Zielony indeks GPW jest w stanie takie zjawisko jak spółki ESG usystematyzować, sklasyfikować i uszeregować. To oczywiste, że nie zatrzyma on zmian klimatycznych. Ale na pewno pozwoli lepiej opisać i zdefiniować taki zbiór przedsiębiorstw, dla których takie zagadnienia jak środowisko naturalne, społeczeństwo i jego dobrostan, oraz elementy związane z ładem korporacyjnym są szczególnie istotne” – powiedziała Aleksandra Bluj.

Na koniec stwierdziła, że obszar związany z zagadnieniami objętymi przez ESG wydaje się przyszłościowy zarówno dla dużych korporacji, małych i średnich przedsiębiorstw stanowiących „trzon” polskiej gospodarki, jak również firm w fazie start-upu (na początku działalności), szczególnie że gros projektów i programów rozwojowych jak również regulacji zdaje się koncentrować na promowaniu transformacji klimatycznej.

„Dzisiaj polski inwestor może nie do końca jest zaznajomiony z tematami ESG w stosunku do bardziej rozwiniętych rynków, ale trend wzrostu popularności tego zagadnienia na pewno do Polski zawita. GPW będzie odpowiadać na potrzeby inwestorów, którzy już dzisiaj pytają o odzwierciedlające kondycje takich czynników indeksy” – powiedziała Aleksandra Bluj.

Kamil Wyszkowski, dyrektor wykonawczy UN Global Compact Network Poland, określił z kolei znaczenie zielonych indeksów z punktu widzenia procesu dekarbonizacji i dochodzenia do zrównoważonego rozwoju. Przypomniał, że na tego rodzaju działania, czyli realizację polityki klimatycznej Unii Europejskiej, zostały przeznaczone ogromne środki finansowe, zarówno publiczne, jak i prywatne. Temat ten, jego zdaniem, będzie jednym z wiodących zagadnień szczytu klimatycznego Organizacji Narodów Zjednoczonych COP26 (skrót od ang. Conference of Parties, czyli Konferencja Stron), który 31 października br. rozpocznie się w szkockim Glasgow.

„Będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób kapitały, które zostały alokowane, zaimplementować w konkretne projekty inwestycyjne. W czerwcu tego toku państwa najsilniej uprzemysłowione zapowiedziały utworzenie funduszu o wartości nie mniejszej niż 100 mld dol. Według danych z 2018 roku mamy już na ten cel zgromadzone 78,9 mld dol. W ślad za tymi pieniędzmi będzie szło finansowanie prywatne” – poinformował Kamil Wyszkowski.

Dyrektor UN Global Compact Network Poland przypomniał, że obecnie zdecydowana mniejszość konsumowanej w Polsce energii elektrycznej pochodzi z elektrowni atomowych, wiatrowych i fotowoltaiki. Większość nadal powstaje w związku ze spalaniem paliw kopalnych.

„Ogromne środki publiczne i prywatne w najbliższych latach będą angażowane w przebudowę infrastruktury energetycznej. W kolejce stoją ogromne projekty infrastrukturalne, takie jak np. nowa, zielona kolej, której celem jest przestawienie krajowych linii kolejowych odpowiadających za konsumpcję 1,6 proc. energii elektrycznej, całkowicie na zieloną magistralę” – dodał Kamil Wyszkowski.

W wydarzeniu wzięli udział także Piotr Biernacki, wiceprezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, oraz Ewa Radkowska-Świętoń, członek Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Rynku Kapitałowego przy GPW Benchmark. Prezes Biernacki zwrócił uwagę na wciąż niski stan raportowania niefinansowego wśród polskich spółek. Radkowska-Świętoń akcentowała ogrom zmian i dostosowań regulacyjnych, które powodują, iż zjawisko ESG stanowić będzie stały element aktywności na rynku finansowym.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Powiązane artykuły

Mocna jednoprocentowa podwyżka stóp NBP!

Mocna jednoprocentowa podwyżka stóp NBP!

Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2022 r. Rada podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 1,00 pkt proc., tj. do poziomu 4,50%....