Blog

Sprawozdanie finansowe klubu inwestora za 2023 rok

Sprawozdanie finansowe klubu inwestora za 2023 rok

W dzisiejszym wpisie przedstawię, jak prezentuje się sprawozdanie finansowe klubu inwestora, który prowadzę od 3 lat wraz z dwoma wspólnikami. Sprawozdanie finansowe będzie obejmować bilans, rachunek wyniku z operacji...

Rachunkowość finansowa, zarządcza i… inwestycyjna!

Rachunkowość finansowa, zarządcza i… inwestycyjna!

W dzisiejszym wpisie zajmiemy się rachunkowością finansową, rachunkowością zarządczą oraz rachunkowością inwestycyjną. Spróbujemy wskazać podstawy metodologiczne każdej z tych specjalności. Jest to nawiązanie do mojego...

Uproszczona forma ewidencji księgowej w klubie inwestora

Uproszczona forma ewidencji księgowej w klubie inwestora

Uproszczenie formy ewidencji księgowej w klubie inwestora mogłoby przyczynić się do popularyzacji tej formy wspólnego inwestowania. Jeszcze w 2021 roku zacząłem prowadzić z dwoma wspólnikami klub inwestora spisując...

Sprawozdanie finansowe klubu inwestora za 2022 rok

Sprawozdanie finansowe klubu inwestora za 2022 rok

W dzisiejszym wpisie przedstawię zasadnicze elementy sprawozdania finansowego mojego klubu inwestycyjnego za 2022 rok. To sprawozdanie składa się z informacji dodatkowej, bilansu oraz rachunku wyniku z operacji....

Zapowiedź 10. książki: jak inwestować w akcje

Zapowiedź 10. książki: jak inwestować w akcje

Od lipca br., a więc już przez około pół roku, dość intensywnie piszę moją 10. książkę, która prezentuje know-how na temat, jak inwestować w akcje. Obecnie stan zaawansowania prac nad książką oceniam na nieco ponad...