Stali Czytelnicy mojego bloga wiedzą, że interesuję się m.in. stworzeniem klubu inwestora. Bo rzeczywiście ustawa o obrocie instrumentami finansowymi w art. 124 przewiduje taką możliwość. Jednakże po sprawdzeniu...