Jezus z Nazaretu nie był przyjacielem władzy państwowej ani zwolennikiem redystrybucji dóbr przy jej pomocy, nie był więc socjalistą – przekonuje na kartach książki „Was Jesus a Socialist?” ekonomista i historyk...