Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 5 maja 2022 r. Rada podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,75 pkt proc., tj. do poziomu 5,25%. Jednocześnie Rada ustaliła następujący poziom...