W ciągu ostatniej dekady chiński rynek kapitałowy rozwinął się i umiędzynarodowił w bezprecedensowym stopniu, czyniąc Państwo Środka istotnym graczem światowego ekosystemu finansowego, grającym jednak według własnych...