Założenie klubu inwestora wiąże się z jasnym określeniem praw korporacyjnych i majątkowych wspólnoty inwestorów. Redagując ten wpis zakładam, że klub inwestora zgodnie z art. 124 ustawy o obrocie instrumentami...