Czy historia pieniądza, jego ewolucja, może mieć jakiś związek z tym, co finansiści nazywają „wielkim resetem”? Dlaczego rozwiązanie obecnego kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią konronawirusa zdają się...