W dniu 8 kwietnia br. wystąpiłem do Departamentu Analiz Krajowej Administracji Skarbowej z trzema zapytaniami o kluby inwestycyjne w Polsce: Ile jest w Polsce zarejestrowanych i działających klubów inwestorów (klubów...