Proces planowania w dużym przedsiębiorstwie lub instytucji jest dość złożony. Mimo to stosunkowo łatwo go przeprowadzić. Wielkie podmioty dysponują odpowiednimi zasobami gospodarczymi oraz przygotowaną do planowania...