Czas to pieniądz! Wszyscy znamy to powiedzenie rozpropagowane przez Benjamina Franklina (link). Jednakże chyba wciąż niewielu spośród nas potrafi biegle i precyzyjnie wyliczać wartość pieniądza w czasie. Tak, tak -...