Czy po domniemanym Wielkim Resecie będzie istnieć klasa średnia? Czy na świecie zostaną tylko ultra bogaci, technokraci oraz zniewolona klasa niższa? Czy można zorganizować społeczeństwo w sposób, którego nigdy...