Strategiczne położenie geograficzne, wysokie wskaźniki mobilności i produktywności, chęć osiągnięcia takiego standardu życia jak na Zachodzie – to wszystko zwiastuje w najbliższych dekadach szybki wzrost gospodarczy w...