Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 października 2021 r: Rada podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,4 pkt proc., tj. do poziomu 0,50%. Jednocześnie Rada ustaliła następujący...