bogactwo w Polsce

Koniec mitu Ameryki | Aleksander Piński

Koniec mitu Ameryki | Aleksander Piński

W Polsce pod wieloma względami żyje się lepiej niż w USA. Mamy lepsze szkoły, komunikację publiczną, skuteczniejszą opiekę zdrowotną, radykalnie niższą przestępczość i odsetek bezdomnych. Najbardziej jednak zaskakuje,...