Zgodnie w wcześniejszą zapowiedzią dziś przedstawiam podstawowe zagadnienia dotyczące zamykania roku obrachunkowego w klubie inwestycyjnym oraz poszczególne elementy sprawozdania finansowego tego podmiotu. Jest to...