Akt Erekcyjny Akademii Finansów Osobistych

lut 2, 2018 | Inne

Edukacja finansowa w Polsce – zarówno w rodzinnych domach, jak i szkołach – jest na bardzo niskim poziomie. Wnika to z naszej skomplikowanej historii, która na przestrzeni wieków nie sprzyjała pomnażaniu kapitału prywatnego, a zarazem zamożności obywateli. Jednakże w ostatnim ćwierćwieczu w Polsce zmieniło się bardzo wiele. Zmienia się też nasze podejście do zarządzania pieniędzmi. Dlatego celem (misją) Akademii Finansów Osobistych jest wspieranie tej przemiany myślenia ekonomicznego zgodnie z łacińską maksymą “Crede, quod habes, et habes”, a więc “Wierz, że masz, a będziesz miał!”

Dlaczego powstała Akademia Finansów Osobistych? 

Odpowiedz na to pytanie znajdziesz w Akcie Erekcyjnym naszej wirtualnej uczelni ekonomicznej. Poniżej publikujemy jego treść:

“DZIAŁO SIĘ TO ROKU PAŃSKIEGO dwutysięcznego osiemnastego, w setnym roku po odzyskaniu niepodległości przez Najjaśniejszą Rzeczypospolitą i dwudziestym dziewiątym roku po tak zwanej transformacyji ustrojowej w Polszcze. Kiedy powszechny poziom edukacyji finansowej w zacenem społeczeństwie naszem wciąż nie dorównywał lotom orłów i sokołów w niebiesiach.

Mając szczególnie to ostatnie na względzie, tymi słowy oznajmujemy wobec wszystkich, kto je zoczy lub czytane słyszeć będzie, żeśmy – uwzględniwszy mnogie potrzeby, czyniąc zadość woli ogółu, chcąc aby ku oświeceniu i poprawie edukacyji finansowej w Polszcze być mogło – nową, choć w istocie najmniejszą, Akademię Finansów Osobistych w Internecie założyli.

Pragnieniem wszystkich jest, by ta praktycznej wiedzy ekonomicznej wszechnica przez swą witrynę internetową, której użytkownicy dzisiejsi i potomni mają wolnie, acz pracowicie i dostatnio żywota zażywać, w przyszłości dobrze służyła w wypełnianiu jej Misji, kształcąc młodzieży i dorosłych w praktycznej sztuce zarządzania finansami osobistymi i przedsiębiorczości, a także promowaniu najwyższych wartości moralnych w gospodarce.

Dla pamięci przyszłych pokoleń spisano ten Akt Erekcyjny Akademii Finansów Osobistych w Polszcze. A wielką radość z tego uroczystego aktu zapoczątkowującego powstanie nowej Adademii mieli opatrzni mężowie i niewiasty, którzy w poniższych komentarzach to świadomie i dobrowolnie potwierdzają. A dla lepszej wiadomości i świadectwa kazaliśmy to tutaj co rychlej opublikować.”

Lesław Niemczyk

doktor nauk ekonomicznych

Założyciel Akademii Finansów Osobistych

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Powiązane artykuły