synonim pojęcia „pieniądze”, którym określa się ogół zjawisk pieniężnych związanych z ich gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem. Gospodarka rynkowa jest co do zasady gospodarką towarowo-pieniężną. Oznacza to, że w jej ramach zaspokojeniu potrzeb ludzkich służą szeroko pojęte dobra, a więc nieruchomości, produkty, towary i usługi. Jednakże proces ich wytworzenia oraz dystrybucji warunkowany jest ekwiwalentnymi przepływami pieniężnymi, które odzwierciedlają wartość rynkową tychże dóbr. W gospodarce mogą także występować przepływy pieniężne nie posiadające bezpośredniego ekwiwalentu rzeczowego. Chodzi tutaj głównie o świadczenia z i do budżetu państwa (instytucji publicznych i samorządowych), a więc występujące w sferze finansów publicznych. Ze względu na swoją specyfikę podmiotową można wyróżnić kilka charakterystycznych obszarów finansów: finanse przedsiębiorstw, finanse instytucji finansowych, finanse publiczne oraz finanse osobiste (inaczej finanse rodziny lub gospodarstw domowych). Porównaj: finanse osobiste.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *