Edukacja finansowa w Polsce – zarówno w rodzinnych domach, jak i szkołach – jest na bardzo niskim poziomie. Wnika to z naszej skomplikowanej historii, która na przestrzeni wieków nie sprzyjała pomnażaniu kapitału prywatnego, a zarazem zamożności obywateli. Jednakże w ostatnim ćwierćwieczu w Polsce zmieniło się bardzo wiele. Zmienia się też nasze podejście do zarządzania pieniędzmi. Dlatego celem (misją) Akademii Finansów Osobistych jest wspieranie tej przemiany myślenia ekonomicznego zgodnie z łacińską maksymą „Crede, quod habes, et habes”, a więc „Wierz, że masz, a będziesz miał!”

Dlaczego powstała Akademia Finansów Osobistych? 

Odpowiedz na to pytanie znajdziesz w Akcie Erekcyjnym naszej wirtualnej uczelni ekonomicznej. Poniżej publikujemy jego treść:

„DZIAŁO SIĘ TO ROKU PAŃSKIEGO dwutysięcznego osiemnastego, w setnym roku po odzyskaniu niepodległości przez Najjaśniejszą Rzeczypospolitą i dwudziestym dziewiątym roku po tak zwanej transformacyji ustrojowej w Polszcze. Kiedy powszechny poziom edukacyji finansowej w zacenem społeczeństwie naszem wciąż nie dorównywał lotom orłów i sokołów w niebiesiach.

Mając szczególnie to ostatnie na względzie, tymi słowy oznajmujemy wobec wszystkich, kto je zoczy lub czytane słyszeć będzie, żeśmy – uwzględniwszy mnogie potrzeby, czyniąc zadość woli ogółu, chcąc aby ku oświeceniu i poprawie edukacyji finansowej w Polszcze być mogło – nową, choć w istocie najmniejszą, Akademię Finansów Osobistych w Internecie założyli.

Pragnieniem wszystkich jest, by ta praktycznej wiedzy ekonomicznej wszechnica przez swą witrynę internetową, której użytkownicy dzisiejsi i potomni mają wolnie, acz pracowicie i dostatnio żywota zażywać, w przyszłości dobrze służyła w wypełnianiu jej Misji, kształcąc młodzieży i dorosłych w praktycznej sztuce zarządzania finansami osobistymi i przedsiębiorczości, a także promowaniu najwyższych wartości moralnych w gospodarce.

Dla pamięci przyszłych pokoleń spisano ten Akt Erekcyjny Akademii Finansów Osobistych w Polszcze. A wielką radość z tego uroczystego aktu zapoczątkowującego powstanie nowej Adademii mieli opatrzni mężowie i niewiasty, którzy w poniższych komentarzach to świadomie i dobrowolnie potwierdzają. A dla lepszej wiadomości i świadectwa kazaliśmy to tutaj co rychlej opublikować.”

Lesław Niemczyk

doktor nauk ekonomicznych

Założyciel Akademii Finansów Osobistych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *