hipotetyczny stan zamożności rodziny, w którym miesięczne pasywne dochody z tytułu majątku oraz monetyzowania wiedzy (np. z praw autorskich, wpływów ze sprzedaży książek, kursów, reklam itd.) są równe lub wyższe miesięcznym wydatkom. Jest to stan, gdy osoba lub rodzina może obejść się bez tradycyjnie rozumianej pracy etatowej. Zazwyczaj osiągnięcie progu wolności finansowej nie oznacza jednak zaprzestania aktywności zarobkowej, ale jedynie zmianę jej formy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *