inaczej „finanse rodziny” lub „finanse gospodarstw domowych”; obszar teoretycznej oraz praktycznej wiedzy z dziedziny finansów dotyczący zachowania osób fizycznych (rodzin lub gospodarstw domowych). W praktyce całość tej wiedzy rozpada się na trzy główne działy, które odpowiednio dotyczą: zarabiania pieniędzy, oszczędzania pieniędzy oraz inwestowania pieniędzy. Upowszechnianie wiedzy z dziedziny finansów osobistych, czyli podstawowa edukacja finansowa, powoduje wzrost tzw. świadomości finansowej społeczeństwa oraz budowanie zdrowych nawyków finansowych. Zaś świadomość finansowa i nawyki finansowe skutkują wzrostem zamożności społeczeństwa, lepszym wykorzystaniem zasobów ekonomicznych, szybszym rozwojem gospodarczym. Wiedza z zakresu finansów osobistych jest bardzo przydatna w życiu codziennym. Dzięki niej dobrze rozumiemy, dlaczego nie można wydawać więcej niż zarabiamy, dlaczego warto nauczyć się odraczać moment gratyfikacji, dlaczego powinniśmy inwestować pieniądze itd.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *