niespełnione przez dłużnika świadczenie na rzecz wierzyciela najczęściej w formie pieniężnej. Najczęstszym powodem powstawania przeterminowanych długów gospodarstwa domowego są niezapłacone faktury za świadczone usługi, niezapłacone podatki i opłaty, niezapłacone raty kredytów i pożyczek, niezapłacony debet na rachunku bankowym lub karcie kredytowej. Idealnym stanem finansów osobistych jest brak jakichkolwiek długów, szczególnie przeterminowanych. Warto o tym pamiętać, gdyż wiele komercyjnych szkoleń z zakresu finansów osobistych podpowiada, aby się zadłużać, np. po to, aby kupować nieruchomości pod najem. Im wyższe zadłużenie gospodarstwa domowego, tym większe ryzyko wystąpienia kłopotów finansowych. Dlatego to co nazywa się „racjonalnym zadłużaniem” wymaga ścisłej kontroli: (1) relacji długów do majątku czystego (aktywów netto), (2) relacji długów do wartości aktywów, które one finansują oraz (3) relacji rentowności aktywów do oprocentowania długów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *