inaczej po prostu „majątek”. Zasoby majątkowe kontrolowane przez jednostkę (rodzinę) o wiarygodnie określonej wartości rynkowej. Mogą służyć zaspokajaniu potrzeb bytowych rodziny (aktywa niepracujące), jak i do przysparzaniu jej korzyści ekonomicznych (aktywa pracujące). Do najbardziej typowych składników aktywów z perspektywy finansów osobistych zalicza się: nieruchomości, samochody, dzieła sztuki, złoto (metale i kamienie szlachetne), papiery wartościowe, lokaty bankowe, wyposażenie domu o wysokiej wartości jednostkowej oraz środki pieniężne na rachunku bankowym. W zamożnych rodzinach wartość aktywów pracujących zazwyczaj znacząco przekracza wartość aktywów niepracujących.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *